Вие сте тук

Покани за предложения по Програма „Хоризонт 2020“ и Програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия

Дата на публикуване: 
вторник, 1 Декември, 2015 - 10:05
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 1 декември са публикувани покани за представяне на предложения и свързани дейности по Работните програми за 2016-2017 г. по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.) и по Програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014-2018 г.) в допълнение към „Хоризонт 2020“.

Комисията прие две работни програми, които включват покани за представяне на предложения и свързани дейности. Те зависят от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2016 г., след приемането на бюджета за 2016 г. от бюджетния орган. Ако бюджетът не бъде приет ще зависят от бюджетните кредити, предвидени в режима „временни суми от една дванадесета“.

Въпросните работни програми, които включват предвидените крайни срокове и бюджет за дейностите, са достъпни на уебсайта на портала за участниците, Там можете да откриете и информация за условията на поканата и свързаните дейности, както и указания за кандидатите относно начина на представяне на предложенията. Цялата тази информация ще бъде актуализирана, когато е необходимо, на същия портал за участниците.

На този етап предложения могат да бъдат представяни само по теми, за които е отбелязано „2016“ в показваните в портала за участници покани. На по-късен етап ще се даде информация кога могат да бъдат представени предложения по теми, за които е отбелязано „2017“.