Вие сте тук

„Хоризонт 2020“

Покани за предложения по Програма „Хоризонт 2020“ и Програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия

вторник, 1 Декември, 2015 - 10:05

В Официалния вестник на ЕС от 1 декември са публикувани покани за представяне на предложения и свързани дейности по Работните програми за 2016-2017 г. по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.) и по Програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014-2018 г.) в допълнение към „Хоризонт 2020“.

ЕК представи препоръки за реформи в българската система за научни изследвания и иновации

четвъртък, 8 Октомври, 2015 - 13:42

Европейската комисия представи днес ключови препоръки за модернизиране на политиките в сферата на научните изследвания и иновациите в България.   България е първата страна членка, която се възползва от възможностите на механизма за подкрепа в областта на политиките (Policy Support Facility) по програмата на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Subscribe to „Хоризонт 2020“