Вие сте тук

Кристалина Георгиева пред американската радиоверига NPR: Надяваме се, че много от бежанците ще могат да се завърнат по домовете си

сряда, 27 Април, 2016 - 14:43
Тема: 

"Когато говориш с бежанците – и аз съм говорила със стотици семейства – разбираш как те постоянно мечтаят конфликтът, от който бягат, да приключи, и те да могат да се приберат вкъщи," казва Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор "Бюджет и човешки ресурси" и съпредседател на Групата на високо равнище на ООН за финансиране на хуманитарната помощ в интервю за американската радиоверига NPR. Това е една от медиите, които се радват на най-голямо обществено доверие в САЩ. Това гласи прессъобщение на информационната служба на ЕК.

"Докато това се случи, приемните общности трябва да се справят – да предоставят училища, подслон и, най-важното, работа на бежанците," допълва още тя. Г-жа Георгиева обяснява, че в желанието да се помогне на бежанците международната общност не трябва да забравя хората, които ги приемат, защото много често и те изпитват трудности в ежедневието си.

"Ето защо хуманитарната помощ и помощта за развитие трябва да вървят ръка за ръка – ако помогнеш само на едните, но не и на другите, създаваш напрежение, което ще доведе до това бежанците трудно да бъдат приети от местните общности," коментира Кристалина Георгиева.

Европейската комисия и страните-членки на ЕС са най-големият донор на хуманитарна помощ и на помощ за развитие в световен мащаб. Те предоставят над една трета от хуманитарната помощ и над половината от помощта за развитие по света. Въпреки това в световен план има недостиг на хуманитарна помощ от близо 15 млрд. долара на година. Едва пет страни-членки на ЕС изразходват за помощ за развитие над 0.7% от БВП, каквато е целта на международната общност.

Европейският бюджет отделя около 10.5 млрд. евро за справяне с бежанската криза през 2015 г. и 2016 г., над два пъти повече от първоначално предвиденото.

Пълното интервю на Кристалина Георгиева за NPR можете да чуете тук: http://www.npr.org/2016/04/25/475551891/humanitarian-costs-rise-as-refugee-crisis-becomes-the-new-normal?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=morningedition&utm_term=nprnews&utm_content=20160425

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.