Вие сте тук

Парламентарна комисия отхвърли антикорупционния закон на Кунева

петък, 13 Май, 2016 - 09:54

Парламентарната комисия за борба с корупцията отхвърли с 6 гласа "въздържали се" срещу 4 гласа "за" законопроекта на вицепремиера Меглена Кунева за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, съобщава БНТ.

Дискусията по темата продължи над 2 часа, като в нея участва и вицепремиера Кунева. Депутатите отправиха над 30 забележки, сред които начинът, по който ще се избира шеф на Бюрото за предотвратяване на корупцията и приемането на сигналите и защо шефовете на РПУ-та и синдикалните лидери не попадат в обхвата на закона.

Министерският съвет няма как да промени вече внесен законопроект, но народните представители имат пълната възможност между първо и второ четене да направят промени, каквито намерят за необходими. Ако това народно събрание е решило, че не може да събере достатъчно подкрепа за неподписаните сигнали, просто няма да ги гласува.  Този коментар направи в предаването "Преди всички" вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева. Тя  посочи, че чистия жанр и ясната форма на гласуване са за предпочитане.

Относно основния препъни камък в законопроекта - притесненията около неподписаните сигнали, Меглена Кунева уточни, че между първия и втория вариант на закона разликата е чувствителна, без да се отнема основната идея:

Проблемът е отделен в специална глава и самият орган няма никакви възможности за волунтаризъм. Сигналите подлежат на предварителна проверка и гаранциите са много повече.

Когато от едната страна имаме власт, а от другата страна - гражданин с много по-малки възможности, трябва тази житейска асиметрия да бъде компенсирана с онова, което европейската правна доктрина нарича овластяване на гражданите.Т.е. да му се даде на човека още една възможност – ако се страхува от онзи с повече власт и по-голяма сила, да не казва своето име. Това обаче не означава, че се прави анонимен сигнал в посока тип „клевета“.

Депутатите на РБ и на ГЕРБ подкрепиха единодушно закона да мине на първо четене в тази му концепция, подчерта още вицепремиерът.

Министърът на правосъдието Екатерина Захариева прогнозира в интервю за "Хоризонт", че антикорупционният закон на вицепремиера Меглена Кунева ще бъде подкрепен от депутатите, въпреки отхвърлянето на текста от ресорната парламентарната комисия вчера.

От своя страна Десислава Атанасова, заместник-председател на правната комисия изрази очакване в правната комисия законопроектът да бъде подкрепен не само от ГЕРБ и РБ и мотивира това очакване така:

След неколкомесечни дебати вече имаме коригиран текст, който смятам, че голяма част от народните представители следва да подкрепят, ако наистина искаме да сме държава, достатъчно активна в борбата с корупцията. В контекста на постоянните сравнения с Румъния можем да вземем отговорно решение и да подкрепим законопроекта във вида, в който е представен.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.