Вие сте тук

Европейската идея трябва да бъде подкрепена не само от институциите на ЕС, но и от държавите членки и европейските граждани

сряда, 8 Юни, 2016 - 12:17

Европейската идея се нуждае от нова вълна на подкрепа не само от институциите на ЕС, но и от правителствата на държавите членки и от европейските граждани. Около тази позиция се обединиха президентът Росен Плевнелиев  и председателят на Европейската комисия (2004-2014 г.) Жозе Мануел Барозу при посещението му на 7 юни в България.

„Миграционната криза е ключовият тест днес за способността на държавите членки на Съюза да действат солидарно и единно“, посочи на срещата държавният глава. Росен Плевнелиев припомни, че България е една от малкото европейски страни, които напълно спазват Дъблинския регламент и регистрират всички мигранти. Президентът отново подчерта, че ЕС трябва да разграничава бягащите от войната от икономическите мигранти.

Споделена беше оценката, че възможното излизане на Великобритания от ЕС поставя под заплаха идеята за обединена Европа и може да предвизвика нова криза.

По време на срещата държавният глава благодари на Жозе Мануел Барозу за последователната му подкрепа в процеса на европейската интеграция на страната ни. Жозе Мануел Барозу подчерта, че от стартирането на преговорите за присъединяване към ЕС, България винаги е била една от най-проевропейски настроените държави и тази принципна позиция трябва да бъде призната и подкрепена. Той благодари лично на президента Росен Плевнелиев за важния му принос към развитието на европейския проект.   

Жозе Мануел Барозу се срещна и с премиера Бойко Борисов. Срещата с министър-председателя стана причина Барозу да закъснее за лекцията си в Софийския университет. Срещата между двамата не е медийна и не бе оповестена предварително.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.