Вие сте тук

Лицата, подаващи сигнали за нередности: защитени ли са те от преследване?

сряда, 6 Юли, 2016 - 16:30

Съобщение от Европейския парламент:

Изнасянето на данни те прави герой за едни и престъпник за други. На 29 юни Антоан Делтур бе осъден за кражба в Люксембург за предоставянето на медиите на документи, потвърждаващи сключването на споразумения за преференциално данъчно третиране на корпорации. В същото време разкритията на такива като него са в основата на разследванията на Парламента за корпоративното облагане и досиетата от Панама. На 6 юли депутатите ще разискват защитата на хората, които подават сигнали в полза на обществото.

Защо тези хора са важни

За да станат обществено достояние съмнителни или порочни практики, често е нужно да изтече информация отвътре. Разкритията на Едуард Сноудън за електронното следене от американските служби накараха Европейския съд да обяви за невалидно споразумението между ЕС и САЩ за защита на данните на европейците на американски сървъри. Сега се водят преговори за ново споразумение с по-големи гаранции за безопасността на личните данни и Европейският парламент следи внимателно темата.

Самият Антоан Делтур привлече вниманието към т. нар. данъчни постановления, които дават възможност на мултинационални компании да договорят с властите в някои страни по-изгодни условия на облагане. Досиетата от Панама пък откриха завесата за света на кухите офшорни компании, които позволяват да се скрие реалният собственик на дружества и да се заблудят данъчните служби.

Ролята на Парламента

Европейският парламент призова страните членки да дадат закрила на Едуард Сноудън срещу преследването от властите в САЩ за шпионаж и кражба на държавна собственост.

Много депутати също така подкрепиха Антоан Делтур и го поздравиха за неговата смелост; той беше и сред носителите на Наградата за европейски гражданин за 2015 г. (PDF) През юни 2016 г. Делтур бе осъден за кражба от съд в Люксембург и му бе наложена 12-месечна условна присъда, а журналистът, с който той бе работил, бе обявен за невинен.

Подобряване на защитата на хора, подаващи сигнали

През април Европейският парламент прие директива за търговските тайни, която осигурява на фирмите правни инструменти за защита срещу кражба или злоупотреби с важна за тях информация. Депутатите обаче подчертаха, че това законодателство не може да се използва за ограничаване на свободата на медиите или работата на журналисти, особено по отношение на разследвания и защита на техните източници на информация.

Критици на директивата в и извън Парламента твърдят, че има твърде много слабости в защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, и настояват за специално законодателство на ЕС.

През 2013 г. в доклад за борбата с организираната престъпност депутатите призоваха Европейската комисия да създаде всеобхватна програма за защита на лицата, изнасящи данни за нередности. Комисията обаче отхвърли идеята.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.