Вие сте тук

Приети са правилата за допустимост по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове

Дата на публикуване: 
сряда, 13 Юли, 2016 - 12:00

Правителството прие национални правила за допустимост за разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове през програмен период 2014-2020 г., съобщава правителствената пресслужба.

С постановлението действащите правила се привеждат в съответствие с приетия в края на 2015 г. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Отчетен е натрупаният опит от прилагането на програмите от началото на сегашния програмен период. Обхванати са и петте Европейските структурни и инвестиционни фондове. Разширени са възможностите за прилагане на опростени разходи през периода 2014-2020 г.

Целта на акта е да се създадат гаранции за прилагане на ясни, прозрачни и унифицирани правила и процедури при изпълнението на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, като се осигури устойчивост на нормативната уредба и предвидимост както за бенефициентите, така и за управляващите органи.