Вие сте тук

Франс Тимерманс: Няма да поискам сваляне на визовия режим с Турция, докато Анкара не покрие всички критерии

сряда, 7 Септември, 2016 - 12:32

Това отговори Франс Тимерманс на Илияна Йотова на среща в Европейския парламент .

„Анкара спазва ангажиментите си по споразумението ЕС-Турция за миграцията, но ситуацията там поставя тежки въпроси“, отговори зам.-председателят на Европейската комисия Тимерманс на въпрос, зададен от Илияна Йотова. Заместникът на Жан-Клод Юнкер, отговарящ за визовата политика на ЕС, се срещна с Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент. Евродепутатите от левицата имат сериозни опасения, свързани с напрежението в отношенията между Брюксел и Анкара. Илияна Йотова отправи критика към ЕК за слабите резултати в разрешаването на мигационната криза. „Държавите членки са разделени на групи, оформят се оси по интереси, вместо европейски решения“, подчерта Илияна Йотова. „Ще има ли реален напредък в политиката по миграция до края на годината и какво ще бъде бъдещето на Дъблинския регламент?“, попита още тя.

По-рано социалистите в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП обсъдиха текущата работа по въпросите на миграцията и убежищата. „Колегите ми имат сериозни опасения, че целият комплекс от теми ще се концентрира върху изготвянето на списък на т.нар. сигурни страни на произход“, коментира след срещата Илияна Йотова, зам.-председател на парламентарната комисия. Според нея, тревожно е, че вече няколко месеца няма никакво движение по въпроса за промяна в Дъблинския регламент. „Именно той е в основата на много от проблемите, които стоят пред нашата страна, защото дори предложената от ЕК промяна е напълно козметична. Праговете, за да бъде обявена бежанска криза по външните граници, са напълно математически; активират се от днес за утре, без изобщо да се взима предвид какъв е бил довчера бежанският натиск върху дадена държава членка. Накратко, бремето на справянето с проблемите остава върху страните, през чиято граница бежанците за първи път са влезли в ЕС“, подчертава тревогата си г-жа Йотова.

Междувременно Илияна Йотова започва работа по предложението за изменение на директива от 2013 г. за условията по прием на бежанци. „Целта е да има еднакви стандарти във всички държави членки на ЕС. Ще искам европейски средства за това, защото не е по силите на сама държава членка като България да осигури всичко необходимо. Залогът е много голям, защото в противен случай утре ще обвиняват страната ни, че не покрива изискванията“, споделя българският евродепутат.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.