Вие сте тук

Кампанията на Неков „Да защитим българския вкус“ събра българи в Брюксел на празника на Съединението

сряда, 7 Септември, 2016 - 14:54

Български розов домат, Еленски бут, Странджански чай и други продукти, номинирани от евродепутат за европейска защита, бяха представени в сърцето на европейската столица

 След големия интерес в България към кампанията на евродепутата от БСП Момчил Неков „Да защитим българския вкус“, в Брюксел представянето на уникални нашенски продукти също предизвика голям интерес. Стотици присъстваха на представянето, като сред тях бяха и много българи, живеещи в европейската столица. Допълнителна атракция беше и фолклорното изпълнение на певческата група към НЧ „Л. Каравелов - 1897” от с. Куртово Конаре, община Стамболийски, което завърши с традиционни хора.

Целта на кампанията, инициирана от Неков, е да популяризира най-доброто от идентифицираните продукти от т.нар. „българските столици на вкуса“ в Брюксел. На събитието бяха презентирани над 10 продукта - розов домат и капия от Куртово Конаре, месо от Източнобалканска свиня, Еленски бут, Странджански чай, зелено сирене от Черни Вит, Реселешки воден лук, Навпавок от Разлога, био сирене от местна българска калоферска коза, Габровски пестил, дегустация на вино от гъмза от региона на Сухиндол. Представена беше и концепцията „Селски мол“ от Габрово, целяща стимулиране на предприемачество в селските райони. „Радвам се, че на празника на Съединението на България Брюксел стана „столица на българския вкус и култура“ заяви българският евродепутат.

За първи път бяха представени толкова много традиционни и уникални продукти и храни от България. Събитието бе уважено и от български и чуждестранни евродепутати.

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.