Вие сте тук

Столицата ще е един от първите градове в Европа, покрити изцяло от мрежа от типа LoRaWAN

вторник, 13 Септември, 2016 - 15:44

Млада компания, специализирана в IoT хардуерни и софтуерни разработки, стартира днес пилотно в София мрежа за Internet of Things приложения. Столицата ще е един от първите градове в Европа, покрити изцяло от мрежа от типа LoRaWAN и първият с толкова широко покритие на 802.15.4. 6lowpan.io е основана от български хардуерни и софтуерни инженери, живеещи в САЩ, Испания и България и разработва хардуер и софтуер, имащ амбицията да свърже всички текущи мрежови протоколи в IoT света.

Приложението на новата мрежа е изключително широко и може да послужи за оптимизация на услуги и дейности в различни сфери:

  • При здравните услуги мрежата може да служи в помощ на възрастни и трудно подвижни хора - за наблюдение на здравното им състояние, за изграждане на система за автоматично уведомяване и напомняне за лекарства, рецепти, паник бутони и други; за осъществяване на двустранна връзка между пациенти и болници.
  • Спортни услуги - комбинацията от BLE и LoRaWAN дава възможност за постоянна свързаност към системи за спорт без нуждата от телефон.
  • Градска среда - наблюдение на състоянието на градовете: замърсяване на въздуха, температура, улично осветление, сигурност, транспорт и други.
  • Земеделие - наблюдение на почва, влажност, състояние на реколтата, автоматизирано напояване, наторяване и т.н.
  • Smart grid - връзка между сгради и доставчици на вода, ток, топлинна енергия. Адаптивно подаване на нужните ресурси с цел оптимизация на разходите и намаляване на вредните емисии.
  • Digital signage - системи с известяване от типа цифрови надписи: спирки, натоварване на транспортни артерии, температура и т.н.
  • Комунални услуги - автоматизирано отчитане на ток, вода, топлинна енергия.
  • Автоматизирани сгради и домове - комуникация между свързания гражданин и заобикалящата го среда. Данните се използват за аналитична дейност и автоматично адаптиране към нуждите на човек. През IoT сензорите и данните от тях се постига по-добро качество на живот, по-добър здравен статус, по-ниски разходи и вредни емисии.

В основата на софтуера на 6lowpan.io стои операционна система Linux и мрежовата технология IPv6, а за да осигури поддръжката, надеждността и свързаността, компанията използва компресионната технология 6lowpan.io. Хардуерът, разработен от стартъпа, осигурява лесна и бърза интеграция между основните три протокола в IoT света: BLE (bluetooth low energy) за мрежи от много близко разстояние; 802.15.4 за мрежи от средно разстояние и LoRaWAN за мрежи на големи разстояния.

„Първоначално идеята ни беше да съберем две технологии (BLE и 802.15.4) и да ги накараме да говорят общ език. За целта използвахме протокол, известен като 6lowpan.io или стандартния IPv6, но адаптиран за мрежи с много ниска консумация на енергия, работещи предимно на батерии и много близки разстояния”, споделя как се е зародила идеята един от основателите на компанията Илиян Стоянов. „В последствие добавихме и технология за много големи разстояния известна като LoRaWAN и така събрахме в един хардуер 3 различни мрежови протокола, осигуряващи различни нива на свързаност и ги накарахме да работят заедно през IPv6”, допълва той.

В основата на технологичните решения на 6lowpan.io, освен лесната поддръжка и ниската цена, определящ фактор е и консумираната енергия. И трите мрежови протокола са известни с изключително ниската си консумация на енергия и осигуряват непрекъсваема свързаност с обикновени батерии от няколко месеца до няколко години, което отговаря на мисията на компанията не само да оптимизира консумацията на енергия, но и да намали въглеродния отпечатък. В същото време софтуерният подход на 6lowpan.io дава възможност за лесна интеграция с аналитични платформи и такива с изкуствен интелект като IBM's Watson, Microsoft's IoT Azure cloud и Autodesk Fusion Connect

За 6lowpan.io

"6lowpan.io е компания, основана миналата година в Барселона, от инженери с дългогодишен международен опит в софтуерния и хардуерния сектор. Съоснователите на компанията са Илиян Стоянов, Анатолий Атанасов и Динко Цанев. Илиян и Анатолий са специалисти с дългогодишен опит в бранша, натрупан в гигантите в индустрията като HP, Cisco, IBM, Skrill, Uber и са работили над различни софтуерни и хардуерни проекти за Nokia, Samba, RedHat, VISA и Linux kernel. Динко има дългогодишен опит с логистична дейност в една от водещите компании в хранително-вкусовата промишленост в САЩ - Krispy Kreme.

Освен амбицията да свърже всички текущи мрежови протоколи в IoT света, основна мисия на компанията е и да направи хардуера лесно достъпен, както от потребителска, така и от финансова гледна точка. С помощта на собствените си хардуерни разработки компанията се стреми да дава лесна достъпност, както на мрежовите устройства, така и на сензорите.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.