Вие сте тук

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в МИ става управляваш орган на ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“

Дата на публикуване: 
вторник, 4 Октомври, 2016 - 13:00

Правителството определи главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката за управляващ орган на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП) 2014-2020. За сертифициращ орган по програмата е определена дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите.

Финансовият ресурс по ОПИМСП 2014-2020 е в размер на общо 102 000 000 евро, предоставени изцяло от ЕС по линия на Европейския фонд за регионално развитие.

Подкрепата по програмата е насочена за преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика чрез прилагане на финансови инструменти. Финансовият ресурс за малките и средни предприятия, освен със средства по оперативната програма, ще бъде гарантиран и със средства от COSME/HORIZONT 2020, както и с ресурс на Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.

България стана трета държава в Европейския съюз, която осигури ресурс за малките и средни предприятия с одобряването на програмата на 13 септември.

Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020