Вие сте тук

Емил Радев: ЕС няма задължение да помогне на всички мигранти

четвъртък, 27 Октомври, 2016 - 13:07

По време на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург бе проведен дебат с върховния представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини относно ситуацията в Афганистан и по-специално споразумението между ЕС и Афганистан за връщане на афганистански граждани. Участие в дебата взе и българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев, който следи отблизо темата с миграцията в качеството му на член на Комисията по правосъдие и вътрешен ред.

Емил Радев приветства подписаното споразумение между Афганистан и ЕС, като препотвърди европейската подкрепа за икономическото развитие и установяването на траен мир в Афганистан. Той заяви, че поетият от ЕС ангажимент за финансиране на програми за реинтеграция на върнатите мигранти е доказателство, че ЕС няма да остави страната и сега.

Българският евродепутат постави това споразумение в контекста на цялостната миграционна криза и по-точно ситуацията в България. По данни на Държавната агенция за бежанците, афганистанците са най-многобройната група кандидати за международна закрила в България не само за 2016г., но и за последните близо петнайсет години.

„Ако от войната в Сирия бягат цели семейства и ставаме свидетели на деца, родени в лодките на път за Европа, то от Афганистан основно бягат мъже в търсене на икономически облаги и работа, но без да минат по легален ред, опитващи се често със сила да преминат външната европейска граница.“, обясни Емил Радев.

Евродепутатът от ЕНП-ГЕРБ заяви категорично, че ЕС няма задължението да предоставя подкрепа и закрила за всички, които искат да дойдат в Европа в търсене на по-добър живот, особено когато тези хора нарушават законите чрез нелегалното си преминаване на границите. Затова той призова ЕС да подпише повече споразумения за реадмисия, които да са ефективни и да гарантират експедитивното връщане на икономическите и нелегални имигранти. Според него това е изключително важно, за да може новосъздадената Европейска гранична и брегова охрана да изпълнява изцяло дадения й мандат за връщане на мигранти.

В заключение Емил Радев подчерта необходимостта от европейско сътрудничество и сътрудничество с държавите на произход и транзит, защото единствено по този начин ще бъде овладяна миграционната криза и ще бъдат предотвратени нови миграционни вълни.

 
 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.