Вие сте тук

ЕС санкционира още 6 руски депутати заради окупацията на части от Украйн

сряда, 9 Ноември, 2016 - 14:09
Тема: 
Европейският съюз включи още 6 руски депутати в списъка със санкциите заради окупацията на части от Украйна, съобщи БНР. Те бяха избрани на проведените незаконно избори за държавна Дума на територията на анексираните Крим и Севастопол. Вотът не беше признат от ЕС тъй като той смята анексията на Крим за нарушение на международното право. 

Забранява се пътуването и се замразяват авоарите на Руслан Балбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко и Павел Шперов. Решението беше гласувано снощи от Съвета на министрите на ЕС, но излезе днес в официалния вестник на съюза. Така, общият брой на санкционираните лица става 152.

Списък на лицата, посочени в член 1

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

Руслан Исмаилович

Бальбек

Дата на раждане: 28.8.1977 г.

Място на раждане: Бекабад, Узбекска ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Заместник-председател на Комисията по етични въпроси в Думата.

През 2014 г. Балбек е назначен за заместник-председател на Съвета на министрите на т.нар. „Република Крим“ и работи в това си качество за присъединяването на незаконно анексирания Кримски полуостров към Руската федерация, за което е награден с медал „За защита на Република Крим“. Подкрепя анексирането на Крим в публични изявления, включително в профила си на „Единна Русия“ (Кримска регионална структура) и в статия, публикувана на уебсайта на НТВ на 3 юли 2016 г.

9.11.2016 г.

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

Константин Михайлович

Бахарев

Дата на раждане: 20.10.1972 г.

Място на раждане: Симферопол, Украинска ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Член на Комисията за финансовите пазари в Думата.

През март 2014 г. Бахарев е назначен за заместник-председател на Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“, а през август 2014 г. — за първи заместник-председател на този орган. Признава личното си участие в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, което той публично подкрепя, включително в интервю, публикувано на уебсайта gazetakrimea.ru на 22 март 2016 г. и на уебсайта c-pravda.ru на 23 август 2016 г. Награден е с орден „За вярност към дълга“ от „властите“ на „Република Крим“.

9.11.2016 г.

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

Дмитрий Анатольевич

Белик

Дата на раждане: 17.10.1969 г.

Място на раждане: Кулар, Уст-Янски район, Якутска автономна ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексирания град Севастопол.

Член на Комисията по данъчно облагане в Думата.

Като член на общинската администрация на Севастопол през периода февруари—март 2014 г. подкрепя действията на т.нар. „народен кмет“ Алексей Чалий. Публично признава участието си в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, което той публично защитава, включително на личния си уебсайт и в интервю, публикувано на уебсайта nation-news.ru на 21 февруари 2016 г.

За участието си в процеса на анексиране е награден с руски държавен орден „За заслуги към отечеството“ - втора степен.

9.11.2016 г.

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

Андрей Дмитриевич

Козенко

Дата на раждане: 3.8.1981 г.

Място на раждане: Симферопол, Украинска ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Член на Комисията за финансовите пазари в Думата.

През март 2014 г. Козенко е назначен за заместник-председател на Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“. Публично признава участието си в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, което той публично защитава, включително в интервю, публикувано на уебсайта gazetacrimea.ru на 12 март 2016 г. За участието си в процеса на анексиране е награден с медал „За защита на Република Крим“ от местните „власти“.

9.11.2016 г.

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

Светлана Борисовна

Савченко

Дата на раждане: 24.6.1965 г.

Място на раждане: Белогорск, Украинска ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Член на Комисията по култура в Думата.

От 2012 г. е член на Върховния съвет на Автономна република Крим, а от март 2014 г. подкрепя присъединяването на незаконно анексираните Крим и Севастопол към Руската федерация. През септември 2014 г. Савченко е „избрана“ в Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“. Неколкократно защитава незаконното анексиране на Крим и Севастопол в публични изявления, включително в интервюта, публикувани на уебсайта c-pravda.ru на 2 април 2016 г. и 20 август 2016 г. Наградена е с руски държавен орден „За заслуги към отечеството“ - втора степен през 2014 г. и с орден „За вярност към дълга“ от „властите“ на „Република Крим“ през 2015 г.

9.11.2016 г.

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

Павел Валентинович

Шперов

Дата на раждане: 4.7.1971 г.

Място на раждане: Симферопол, Украинска ССР

Член на Държавната дума, избран от незаконно анексираната Автономна република Крим.

Член на Комисията по въпросите на Общността на независимите държави (ОНД), евразийската интеграция и връзките със съотечествениците в Думата.

През септември 2014 г. Шперов е „избран“ в Държавния съвет на т.нар. „Република Крим“.

Публично признава, включително в интервю, публикувано на уебсайта ldpr-rk.ru на 3 септември 2016 г., ролята си в събитията от 2014 г., довели до незаконното анексиране на Крим и Севастопол, и по-специално ролята си за организирането на референдума за незаконното анексиране на полуострова.

9.11.2016 г.“


ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.