Вие сте тук

25 години програма МЕДИА на ЕС

четвъртък, 1 Декември, 2016 - 14:00

Днес и утре стотици водещи филмови дейци, представители на индустрията и създатели на политики се събират в Брюксел, за да разгледат бъдещите предизвикателства и възможности пред европейския аудио-визуален сектор, включително бъдещето на програма МЕДИА, която тази година навършва 25 години, съобщават от информационната служба на ЕС  РАПИД. 

Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Програма МЕДИА позволи европейските филми да достигат до нови зрители през границите, в кината, по фестивали, в училища, както и онлайн. Трябва да се опрем на този успех и да продължим дейността си, за да гарантираме, че европейските граждани, особено младите, израсли в цифровата ера хора, имат достъп до голямо и разнообразно законно предлагане на аудио-визуално съдържание. Това върви ръка за ръка с нашите усилия за борба с пиратството.“ Заместник-председателят Ансип ще говори на проявата 25 години МЕДИА — инвестиции в творчеството, изграждане на бъдещето утре в 9:30 ч. ЦЕВ.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, каза: „В рамките на програма МЕДИА помагаме на творците да създават, копродуцират, разпространяват и популяризират своите творби. Тя е основен европейски инструмент за конкурентоспособността на аудио-визуалния сектор. Вярваме във висококачественото и новаторско съдържание и затова трябва да направим така, че то да процъфтява на цифровия единен пазар“. Комисар Йотингер ще говори на проявата днес в 9:45 ч. ЦЕВ.

Комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, заяви: „Европейските творци са световни лидери, а програма „Творческа Европа“ на ЕС е от жизненоважно значение, за да се гарантира, че те продължават да произвеждат първокласно съдържание и да достигат до широка аудитория. Ще продължим да ги подкрепяме, включително с новаторски инструменти, като например Гаранционния механизъм за секторите на културата и творчеството, чрез който се помага на МСП в тези области да получават финансиране“.

Присъстващите ще участват в разговори, майсторски класове, както и в пет различни панела. Сред участниците са известни режисьори като сър Алън Паркър (Обединено кралство), Жако ван Дормал, Жан-Пиер и Люк Дарден (Белгия) и Томаш Василевски (Полша), както и представители на индустрията, като например Кристоф Тардьо (директор на Centre national du cinéma — CNC), Игнасио Парес Долсет (основател на Ilion Animation Studios), Рике Енис (главен изпълнителен директор на TrustNordisk) и Петер Аалбек (съосновател на Zentropa). И двете вечери ще бъдат организирани прожекции.

По време на проявата участниците ще проучат също така нови идеи, като например „имерсивното“ кино, когато зрителите се чувстват потопени във филма, както и новаторски форми на бизнес сътрудничество и по-широк достъп до съдържание. Дискусиите ще помогнат за определянето на бъдещата визия и стратегическите насоки на програма МЕДИА за периода след 2020 г.

Основните обсъждани въпроси ще бъдат:

  • Инвестиране в хората: В световната надпревара за таланти, обучението и подпомагането са от съществено значение за насърчаване на новото поколение европейски творци и за подкрепа на професионалистите да се адаптират към промените в сектора.
  • Всички обичаме истории: Европа разказва добре истории. Добрите истории не остаряват и преминават отвъд националните граници. Увеличаването на броя на каналите и устройствата създаде безпрецедентни равнища на търсене и откри възможности за нови привлекателни формати и начини за разказване на истории.
  • Нови пътища: Изготвянето на нови стратегии за дистрибуция, които съчетават платформи и използват нови медии и данни по интелигентни начини, ще бъде от съществено значение, за да могат европейските творби да достигнат до нова публика, по-специално до представителите на „цифровото поколение“, които ще определят бъдещето на аудио-визуалните пазари.
  • Нови форми на финансиране: Те са изключително важни за отключването на инвестициите, от които секторът се нуждае, за да бъде конкурентоспособен в рамките на единния цифров пазар. Въз основа на опита от Гаранционния механизъм за секторите на културата и творчеството, който бе въведен през тази година, Комисията се стреми да разработи допълнителни пазарни инструменти, които да допълват схемите за безвъзмездни средства по програма МЕДИА.

25 години МЕДИА

От въвеждането си през 1991 г. програма МЕДИА на ЕС, която е част от програмата на ЕС „Творческа Европа“ за секторите на културата и творчеството, предоставя подкрепа за непрекъснатата трансформация на аудио-визуалната индустрия и насърчава творческото трансгранично сътрудничество. В нейните рамки са инвестирани над 2,4 млрд. евро в европейското съдържание, творчество и културно многообразие и е предоставена помощ за производството, международното разпространение и популяризирането на хиляди филми. Благодарение на програмата се изграждат връзки между специалисти и се осигурява висококачествено обучение за хиляди продуценти, режисьори и сценаристи. 25 години по-късно аудио-визуалната индустрия днес е изправена пред предизвикателството да запази своя новаторски характер, да повишава конкурентоспособността си и да достига до по-широка публика на цифровия единен пазар. 

Европейски филмов форум

Конференцията, която ще се проведе днес и утре, е част от Европейския филмов форум — платформа, създадена от Европейската комисия през февруари 2015 г., за да улесни диалога между специалистите от кино индустрията и създателите на политики. Оттогава насам бяха организирани няколко прояви в рамките на форума — в Берлин, Кан, Венеция, Анеси, Талин и Амстердам. Проявите на Европейския филмов форум допринесоха за оформяне на дебата и обединяване на участници от цялата производствена верига, за да обсъдят редица теми, включително насърчаването на талантите и креативността, достигането до нови зрители, цифровите иновации и новите модели на финансиране. Дискусиите ще помогнат за определяне на характеристиките на програма МЕДИА за периода след 2020 г.

Видеоконкурс

За да отпразнува 25-ата годишнина на програма МЕДИА, Комисията също така ще обяви конкурс в началото на 2017 г. с цел повишаване на осведомеността за програмата сред новото поколение любители на филмите и телевизията. Победителите, които могат успешно да разпознаят финансираните по програма МЕДИА филми в този видеоклип, ще имат възможност да присъстват на филмовия фестивал в Кан през 2017 г. и да се срещнат с най-добрите специалисти в областта на киното и телевизията.

Дни на киното в Брюксел — Европа обича киното. Киното обича Европа

Проявата, посветена на 25-та годишнина на програма МЕДИА, е част от Дните на киното в Брюксел. Тази година фестивалът е с акцент върху европейското кино и включва около двадесет филма. С нови филми, като например United States of Love от Томаш Василевски и Caini от Богдан Мирица, и други по-стари отличени творби на Жако ван Дормал и братята Дарден, организаторите на Дните на киното в Брюксел желаят да изградят мост между миналото, настоящето и бъдещето на киното.

За повече информация

Въпроси и отговори за програма МЕДИА

25 години МЕДИА — инвестиции в творчеството, изграждане на бъдещето, проява в Центъра за изящните изкуства BOZAR в Брюксел— програма

Европейски филмов форум

Инвестиции в творчеството: на кинофестивала в Кан се отбелязват 25 години от началото на програма МЕДИА (съобщение за медиите, 13 май 2016 г.)

Национални информационни документи по програма МЕДИА

Информационен документ за програма МЕДИА

Примери за филми, получили подкрепа по програма МЕДИА

Схеми за финансиране на програма МЕДИА

Гаранционен механизъм за секторите на културата и творчеството

Видеоматериали

В социалните медии

#MEDIA25

#DigitalSingleMarket

@MEDIAprogEU

@europe_creative

Facebook страница на програма „Творческа Европа“

 

 
 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.