Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси експерти в областта на информационните и комуникационните технологии

Дата на публикуване: 
четвъртък, 1 Декември, 2016 - 10:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 1 декември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо за експерти (AD 7) в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които европейските институции ще наемат на работа нови членове на публичната служба като „администратори “ (функционална група AD).

Обявлението се отнася за следните 6 области:

 1. Анализиране на данни и ИТ обслужване;
 2. Виртуални работни места, автоматизация на работата и мобилни компютърни технологии;
 3. Планиране на ресурсите на предприятието (ERP);
 4. Сигурност на ИКТ;
 5. ИТ инфраструктура;
 6. Управление на ИТ портфолио/програми и архитектура на предприятието.

Моля, отбележете, че позициите, които може да бъдат предложени на издържалите конкурса кандидати, ще бъдат основно в Люксембург. В Брюксел също ще има позиции.

Ако вследствие на този конкурс бъдете нает на работа, ще работите в екип и ще изпълнявате различни типове задължения в зависимост от избраната област. Тези задължения ще включват:

 • отговаряне за функционирането на ИКТ и за поддържането на услугите, свързани с тях;
 • превръщане на оперативните нужди в ИКТ решения;
 • изготвяне, предлагане и изпълнение на нови стратегии в областта на ИКТ;
 • участие в комитети и заседания в качеството на технически специалист/експерт;
 • подготвяне на брифинги, доклади и презентации.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия, посочени по-долу:

 • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
 • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
 • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 10 януари 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AD/331/16 – експерти (AD7) в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) (1.25 MB, PDF)