Вие сте тук

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост търси администратори и асистенти

Дата на публикуване: 
четвъртък, 12 Януари, 2017 - 11:05
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 12 януари е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси за администратори и асистенти в областта на интелектуалната собственост.

Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) ще наема на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ и „асистенти“ (функционални групи съответно AD и AST) в Аликанте, Испания.

Наетите длъжностни лица ще вземат участие или ще оказват подкрепа като асистенти за дейностите за защита на регистрираните марки на Европейския съюз и регистрираните промишлени дизайни на Общността. От тях може да бъде поискано също така да допринасят за мерките за сътрудничество и хармонизиране с националните или регионалните служби по интелектуална собственост в държавите-членки на Европейския съюз. Те трябва да работят с основните служби по интелектуална собственост извън ЕС и с международни колеги и партньори. В Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост, създадена в рамките на EUIPO, длъжностните лица могат да участват в изпълнението на задачи, чиято цел е да се улеснят и подпомогнат дейностите на националните органи, частния сектор и институциите на Съюза в борбата с нарушенията на правата на интелектуална собственост.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Краен срок за регистрация: 14 февруари 2017 г. в 12 ч. на обяд централноевропейско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание – EUIPO/AD/01/17 – администратори (AD 6) и EUIPO/AST/02/17 – асистенти (AST 3) (1.19 MB, PDF)