Вие сте тук

Комисията насърчава правата, ценностите и демокрацията

Дата на публикуване: 
вторник, 24 Януари, 2017 - 14:34

Европейската комисия публикува днес своя трети Доклад за гражданството на ЕС (1.42 MB, PDF), в който прави преглед на напредъка, постигнат от 2014 г. насам, и очертава действия, за да се гарантира, че гражданите могат да се ползват пълноценно от правата си във всекидневието — когато работят, пътуват, учат или участват в избори.

В наши дни европейците са осведомени по-добре от всякога за своя статут на граждани на Съюза, а делът на европейските граждани, които биха искали да знаят повече за своите права, продължава да нараства. Всеки четири от пет европейци ценят особено много правото на свободно движение, което им позволява да живеят, работят, учат и извършват стопанска дейност навсякъде в ЕС (Евробарометър от декември 2016 г.). Въпреки това, липсата на информираност означава, че гражданите на ЕС не упражняват в пълна степен правото си да гласуват на европейски и местни избори, и много от тях не са запознати с правото си на консулска закрила. В Доклада за гражданството на ЕС от 2017 г. се определят приоритетите на Комисията за по-нататъшното повишаване на осведомеността за тези права и за улесняване на използването им на практика.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, отговарящ за правата, произтичащи от гражданството на ЕС, посочи: „87 % от европейците са запознати със статута си на граждани на ЕС, като този процент е по-голям от всякога, но те невинаги са запознати с правата, произтичащи от гражданството на ЕС. Гражданството на ЕС е свързано с важни права и свободи, а също така и с възможността за участие в демократичния живот и за вземане на активно участие в процеса на вземане на решения в ЕС. Ние искаме да предоставим възможност на гражданите да получат повече информация за своите права в ЕС и да ги използват по-лесно.“

Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, заяви: „Европейският съюз съществува за европейските граждани и чрез тях. За да се гарантира, че гражданите на ЕС могат да се ползват пълноценно от своите права и свободи във време на нарастващи транснационални предизвикателства, ние сме решени да продължим нашата работа за укрепване на сигурността в рамките на ЕС и чрез засилване на защитата на нашите общи външни граници.“

Докладът е изготвен въз основа на информация, предоставена от гражданите, чрез участие в проучвания и в обществена консултация, и се фокусира върху четири основни области: 1) утвърждаване на правата, произтичащи от гражданството на ЕС, и на общите ценности на ЕС; 2) засилване на участието на гражданите в демократичния живот на ЕС; 3) опростяване на всекидневието на гражданите на ЕС; 4) повишаване на сигурността и утвърждаване на равенството.

За постигането на тези цели Комисията ще предприеме редица действия, които включват:

  • организиране на кампания в целия ЕС за информиране за правата, произтичащи от гражданството на ЕС, за да се помогне на гражданите да разберат по-добре правата си;
  • засилване на доброволчеството: Комисията се стреми към създаването на повече възможности за младите хора в Европа, за да могат да допринасят в значителна степен за обществото и да проявяват солидарност. Европейският корпус за солидарност, създаден на 7 декември 2016 г., предоставя на младите хора възможност да придобият ценен професионален опит, като същевременно проявяват солидарност към нуждаещите се.
  • представяне на предложение за „единен цифров портал“, така че на гражданите да се предостави лесен онлайн достъп до информация, помощ и услуги за решаване на проблеми по широка гама от административни въпроси;
  • по-интензивно провеждане на граждански диалози и публична дискусия, с цел да се обменят мнения с гражданите на ЕС и да се подобри разбирането на гражданите за въздействието, оказвано от Съюза върху ежедневието им. От встъпването в длъжност на Комисията на председателя Юнкер досега вече са били организирани 125 граждански диалога;
  • популяризиране на най-добрите практики, за да се помогне на гражданите да гласуват и да се кандидатират на изборите за Европейски парламент, особено в навечерието на изборите, които ще се проведат през 2019 г.