Вие сте тук

гражданство

Комисията насърчава правата, ценностите и демокрацията

вторник, 24 Януари, 2017 - 14:34

Европейската комисия публикува днес своя трети Доклад за гражданството на ЕС, в който прави преглед на напредъка, постигнат от 2014 г. насам, и очертава действия, за да се гарантира, че гражданите могат да се ползват пълноценно от правата си във всекидневието — когато работят, пътуват, учат или участват в избори.

Subscribe to гражданство