Вие сте тук

Привържениците на Брезкит искат от Мей да се гарантират правата на 3,2-те милиона граждани, живеещи сега във Великобритания

понеделник, 6 Март, 2017 - 10:36

Майкъл Гоув и други представители на торите, които са поддръжници на Брекзит, призоваха Тереза Мей да гарантира едностранно правата на 3,2-те милиона граждани, живеещи сега във Великобритания, да останат в страната и след Брекзит, пише в. "Обзървър".

Гоув е един от представителите на торите, поддържащи Брезкит, които членуват в междупартийна парламентарна комисия, разглеждаща въпроса за излизането на Великобритания от ЕС. Комисията прие доклад, в който определя политиката на правителството на Тереза Мей като неприемлива, коментира БТА.

Според парламентарната комисия подходът на Мей поражда голямо безпокойство и несигурност у хора, които работят здраво във Великобритания, плащат данъците си и заслужават незабавни гаранции за бъдещето си. В доклада парламентарната комисия казва, че европейските граждани, работещи сега легално във Великобритания, не бива да бъдат използвани като разменна монета в преговорите за Брекзит.

Този доклад поставя под още по-голям натиск Мей след гласуване в Камарата на лордовете, при което мнозинството от членовете й защитиха правата на европейските граждани във Великобритания. Тогава лордовете подкрепиха с 358 гласа "за" срещу 256 гласа "против" промяна в проектозакона за Брекзит, която призовава министрите да гарантират до три месеца след задействане на член 50 от Лисабонския договор, че европейските граждани, живеещи във Великобритания, ще имат правото да останат в страната и след излизането й от блока.

Досега Тереза Мей казваше, че няма да гарантира правата европейските граждани във Великобритания, докато останалите страни членки не дадат сходни гаранции относно правата на британските поданици, живеещи на техните територии.

В доклада на междупартийната парламентарна комисия се казва, че "изходът от референдума за Брекзит и последвалите дебати във Великобритания и в ЕС са породили голямо безпокойство и несигурност у европейските граждани, пребиваващи във Великобритания и у британските поданици, живеещи в ЕС".

"Гражданите на страни членки, пребиваващи във Великобритания, нямаха думата на референдума. Те дойдоха във Великобритания законно и допринесоха за страната в икономически и културен план и обогатиха британското общество. По-голямата част от тях работи здраво и плаща данъците си, интегрира се, отглежда семейства и пусна корени тук. Трудно е да се каже какво може повече Великобритания да иска от тях. Резултатът от референдума, обаче ги направи много несигурни относно тяхното бъдеще. Въпреки че правителството каза, че иска европейските граждани да могат да останат, комисията отбелязва, че то не е предложило достатъчно уверения, че правата и статутът, от които те се ползваха досега, ще им бъдат гарантирани", се констатира в документа.

"Европейските граждани във Великобритания и британските граждани в ЕС са наясно, че тяхната съдба е предмет на преговори. Те не искат да бъдат използвани като разменни монети и несигурността, в която те трябва да живеят сега, не е приемлива. Въпреки уверението, дадено от вътрешния министър, ние препоръчваме Великобритания да вземе сега едностранно решение относно запазването на правата на европейските граждани, живеещи във Великобритания", се допълва в документа.

Комисията препоръчва освен това системата, според която европейските граждани във Великобритания да могат да кандидатстват за постоянно пребиваване, след като са живели в страната пет години, да бъде драстично опростена. Сега европейските граждани трябва да попълват формуляр от 85 страници, който според парламентаристите е прекалено сложен и обременяващ.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.