Вие сте тук

Деница Златева смята, че е важно да се чуе гласът на хората за бъдещето на ЕС

вторник, 7 Март, 2017 - 15:51

„Изключително важно е да чуем гласа на хората за бъдещето на ЕС, защото един от основните проблеми за нарастващия евроскептицизъм е това откъсване на лидерите и институциите в Брюксел от обикновените граждани“. Това заяви вицепремиерът Деница Златева пред български журналисти в Брюксел, където участва в заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси, предаде БТА.

Тя отбеляза, че дискусиите за Бялата книга на Европейската комисия предстоят, като някои от сценариите, предложени от ЕК, според нея са по-приемливи от други. „Имам своето предпочитание“, заяви Златева, попитана за оценка. „Дискусията предстои и решението може да не бъде само в рамките на един от тези пет варианта. На предстоящия Европейски съвет президентът ще изрази националната позиция, важно е в разговорите да участват не само политическите лидери, но и гражданското общество, и неправителственият сектор“, отбеляза вицепремиерът.

Днес Златева е изразила позицията на нашата страна в подкрепа на продължаване действието на Европейския фонд за стратегически инвестиции (по плана "Юнкер" - бел. кор.) до 2020 г. и увеличаването му до 500 милиона евро, при по-ясно изразен географски и секторен подход. По въпроса с миграцията нашата страна е настояла за споделена солидарност по предизвикателствата, пред които Европа е изправена, както и особено внимание да бъде отделено на защитата на външните граници на ЕС.

По въпроса за Западните Балкани България е изразила притеснение от развитието на обстановката в Македония. Заявихме, че демократичните процеси и процедури трябва да бъдат спазвани и зачитани. Европейската перспектива пред Западните Балкани е необратима, посочи Златева. Тя добави, че днес отново нашата страна е подкрепила създаването на службата на прокурора на ЕС.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.