Вие сте тук

ЕС одобри регламент за затягане на проверките по външните граници

вторник, 7 Март, 2017 - 17:08

Съветът на ЕС одобри регламент, който променя Шенгенския граничен кодекс и предвижда систематични проверки, при които ще има съпоставки с бази данни за всички хора, в това число и европейските граждани, при влизането и излизането през външните граници на съюза, предадоха АНСА и ТАСС, като се позоваха на негово изявление, цитирани от БТА.

Целта е да се засили борбата с тероризма, в частност борбата срещу феномена на завръщащи се от Ирак и Сирия бойци.

"Укрепването на нашите външни граници е важен инструмент за борба срещу терористичната заплаха в Европа и за подобряване на сигурността на нашите граждани. Систематичните проверки по външните граници ни предоставят средства за справяне с потенциалните рискове за вътрешната сигурност на блока, в това число и рисковете, които представляват чуждите бойци", заяви малтийският министър на външните работи Кармело Абела, чиято страна е ротационен председател на Европейския съюз.

В съобщение на Съвета на ЕС се уточнява, че промяната на Шенгенския кодекс задължава страните членки да извършват систематични проверки спрямо съответните бази данни за всички хора, в това число и онези, които се ползват от правото на свободно движение според европейските закони, когато те прекосяват външните граници. Базите данни спрямо, които ще бъдат извършени проверките, включват Шенгенската информационна система и базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за самоличност. Проверките също така ще позволят на страните членки да установяват, че проверяваните хора не представляват заплаха за вътрешната сигурност, обществената политика или общественото здраве. Това задължение трябва да се прилага на всички външни граници (на сухопътните, морските и въздушните граници) както на влизане, така и на излизане.

Когато обаче систематичните съпоставки с базите данни биха могли да доведат до несъразмерно въздействие върху трафика на морските или сухопътните граници, страните членки ще имат правото да извършват само целеви съпоставки с базите данни, ако това няма да доведе до рискове, свързани с вътрешната сигурност, с обществената политика или с международните отношения, или ако това не би представлявало заплаха за общественото здраве.

По отношение на проверките на въздушните граници страните членки могат да извършват целеви проверки спрямо базите данни само за преходен период от 6 месеца от влизането в сила на регламента. Този период може да бъде удължен до 18 месеца в изключителни и специфични случаи, където има инфраструктурни трудности, налагащи по-дълъг период, за да се направят необходимите проверки.

Регламентът вече бе одобрен от Европейския парламент. Следващата стъпка ще бъде Съветът на ЕС и ЕП да го подпишат. След това регламентът ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно, се казва в съобщението на Съвета.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.