Вие сте тук

Българското председателство на съвета на ЕС е и шанс за постигане на национален консенсус

понеделник, 3 Април, 2017 - 11:49

Българското председателство се разглежда и като шанс за постигане на национален консенсус, съгласие и приемственост по стратегически важните за България европейски и външнополитически теми. Това каза вицепремиерът Деница Златева днес по време на кръгла маса „Черноморски дневен ред на ЕС /политически приоритети на българското председателство на Съвета на ЕС/“.

Председателството представя възможност България да се утвърди като активен, предвидим, достоен и равноправен европейски партньор, коментира Златева, цитирана от БТА.

Тя посочи, че успехът на българското председателство зависи до голяма степен от начина, по който успеем да реагираме на предизвикателствата и възможностите. Според нея успехът не се крие само в добрата координация и добрата организационна подготовка, но и в ангажимента да погледнем на българското председателство като на обединителна национална амбиция и възможност да демонстрираме пред Европа единство, достойнство и лидерство.

Сред основните приоритети  в рамките на председателството вицепремиерът посочи теми като външна и вътрешна съюзна сигурност, всеобхватната политика за миграция и постоянен ангажимент за солидарна подкрепа спрямо държавите членки по външната граница на ЕС, устойчива заетост, преодоляване на младежката безработица, подкрепа за малките и средните предприятия, подобряване на връзката между образователните системи и трудовия пазар, равен достъп до качествено образование и здравеопазване, гарантиране на енергийната сигурност и независимост, продължаване на развитието и запазване на философията относно бъдещата кохезионна политика след 2020 г.

Вицепремиерът отбеляза стратегическото значение на черноморския регион за ЕС. Черноморският регион се нуждае от визия за развитието си като част от глобалната общност, коментира Златева. Активното присъствие на ЕС в черноморския регион ще открие нови перспективи и възможности, но изисква по-кохерентни и дългосрочни инициативи, за да допринесе за по-голяма стабилност и просперитет, каза още тя.

Темата за реформите на ЕС ще бъде водеща както в периода на подготовка на българското председателство, така и по време на самото председателство, заяви вицепремиерът и допълни, че от служебното правителство са заложили в  комуникационната програма серия от дискусии за това каква е българската позиция за развитието на ЕС.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.