Вие сте тук

Турция рискува замразяване на преговорите за присъединяване към ЕС

петък, 7 Юли, 2017 - 11:45

Отстъпление на Турция в областта на правовата държава и свободата на медиите;

Евродепутатите осъждат опита за преврат, но намират отговора на правителството за непропорционален;

Прекратяване на преговорите за присъединяване към ЕС, ако предложените промени в конституцията продължат.

В четвъртък евродепутатите призоваха за незабавно спиране на преговорите за присъединяване на Турция към ЕС, ако конституционната реформа остане непроменена, съобщава пресцентърът на ЕП.

Евродепутатите са загрижени за влошаването на положението в Турция в областта на правовата държава, правата на човека, свободата на медиите и борбата с корупцията. Те остро осъждат заявената от президента на Турция многократна подкрепа за въвеждане на смъртното наказание. Евродепутатите припомнят, че това би поставило под въпрос членството на Турция в Съвета на Европа и би довело до незабавно прекратяване на преговорите за присъединяване към ЕС.

Като се вземе под внимание резултатът от провелия се наскоро референдум в Турция относно разширяването правомощията на президента, евродепутатите призовават Комисията и държавите членки незабавно да спрат официално преговорите за присъединяването на Турция, ако пакетът за конституционна реформа бъде приет непроменен.

Евродепутатите подчертават, че 2016 г. беше трудна за населението на Турция в резултат от продължаващата война в Сирия, големия брой бежанци, поредицата от жестоки терористични актове и опита за преврат.

Те осъждат опита за преврат и изразяват солидарността си с народа на Турция, но в същото време смятат, че взетите от правителството мерки са непропорционални и имат негативно въздействие върху голяма брой граждани. Става дума за колективното освобождаване на държавни служители, масовото закриване на медии, арестите на журналисти, съдии, защитници на правата на човека, както и затварянето на училища и университети.

Въпреки това проектът на резолюцията признава значимостта на добрите отношения между ЕС и Турция, както и поддържането на конструктивен и открит диалог. Това е от основно значение за справяне с общите предизвикателства като миграцията, сигурността и тероризма. Евродепутатите подкрепят започване на преговори за последващо развитие на митническия съюз между ЕС и Турция, като ще изискват в него да се включи клауза относно правата на човека и основните свободи.

ЕП подкрепя намирането на справедливо, всеобхватно и трайно решение на кипърския проблем, основано на създаването на федерация от две общности и две зони. Евродепутатите очакват Турция активно да подкрепи бързото и успешно приключване на преговорите и да започне изтегляне на своите войски от Кипър.

Резолюцията беше приета с 477 гласа „за“ срещу 64 „против“, 97 „въздържал се“. Парламентът планира да изпрати делегация на посещение в Анкара през есента с цел подновяване на парламентарния диалог.

Докладчикът на ЕП Кати Пири (С&Д, Нидерландия) заяви: „Този Парламент говори с единен, ясен и висок глас, когато осъжда сериозното подкопаване на демократичните стандарти от страна на турското правителство. Той също така продължава да подкрепя турския народ, милиони от който продължават да гледат на ЕС като на основа за реформите в страната си. Заедно с Вас, турския народ, ние се надяваме, че справедливостта скоро ще се завърне в Турция.“

Процедурата за прекратяване на преговори за присъединяване към ЕС е изложена в член 5 от Рамката за преговори с Турция (PDF). В него се посочва, че в случай на тежко и продължаващо нарушаване на принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека, основните свободи и върховенството на закона, които са фундаментални за ЕС, от страна на Турция, то ЕК по своя инициатива или искане от една трета от държавите членки може да препоръча временно прекратяване на преговорите и условия за евентуално им възобновяване.

Тагове: 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.