Вие сте тук

Свободна позиция Началник на отдел в департамент „Комуникация“ на ЕИСК

Дата на публикуване: 
петък, 18 Август, 2017 - 14:57

В Официалния вестник на ЕС от 18 август 2017 е публикувано обявление за свободна длъжност № 22/17 за една позиция началник на отдел (m/ж) в департамент „Комуникация“, отдел D.1 — Пресслужба.

Краен срок за подаване на кандидатури: 18 септември 2017 г., 12 ч. на обед (брюкселско време).

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на Европейския съюз. Като участник в европейската интеграция ЕИСК допринася за засилването на демократичната легитимност и на ефикасността на Европейския съюз (ЕС), като дава възможност на организациите на гражданското общество от държавите членки да изразяват мнението си на европейско равнище.

Пресслужбата работи в тясно сътрудничество с дирекциите „Законодателна дейност“ и съсредоточава усилията си върху повишаване на видимостта на дейностите на членовете на ЕИСК посредством изготвяне и публикуване на съобщения за пресата, статии, материали и изграждане на стабилни взаимоотношения с пресата и медиите. Това включва както журналистите, които работят в Брюксел, така и медиите в държавите членки. Приблизително 5 000 абонати получават бюлетина на ЕИСК и съобщенията на ЕИСК за пресата; организират се и пресконференции и други прояви за пресата, например срещи с представители на пресата. Журналистите се канят да присъстват на конкретни събития или да придружават председателя и заместник-председателя по време на техни дейности.

Медийното отразяване на пленарните заседания и на други значими заседания и събития също е част от отговорностите на отдела. Пресслужбата осъществява аудио-визуалната политика на ЕИСК, включително цялостната организация на фотографските услуги.

Повече информация може да видите в Обявление за свободна длъжност № 22/17