Вие сте тук

обяви за работа

Свободна позиция Началник на отдел в департамент „Комуникация“ на ЕИСК

петък, 18 Август, 2017 - 14:57

В Официалния вестник на ЕС от 18 август 2017 е публикувано обявление за свободна длъжност № 22/17 за една позиция началник на отдел (m/ж) в департамент „Комуникация“, отдел D.1 — Пресслужба.

Краен срок за подаване на кандидатури: 18 септември 2017 г., 12 ч. на обед (брюкселско време).

Търси се изпълнителен директор на съвместното предприятие Shift to Rail в Брюксел

сряда, 27 Май, 2015 - 10:29

В Официалния вестник на ЕС от 27 май е публикувана обява COM/2015/20006 (2015/C 172 A/01) за свободно място за изпълнителен директор на съвместното предприятие Shift to Rail в Брюксел (срочно нает служител — степен AD 14)

Subscribe to обяви за работа