Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за администратори в сферата на финансова икономика и макроикономика

Дата на публикуване: 
четвъртък, 16 Ноември, 2017 - 10:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 16 ноември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за  администратори (AD7) в следните области:

  • финансова икономика;
  • макроикономика.

Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз могат да наемат на работа нови членове на публичната служба.

Обявлението се отнася за две области. Можете да се регистрирате само за една от тях. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

Задачи

  • Финансова икономика: Целта е да бъдат наети на работа администратори (AD 7) в сферата на финансовата икономика, като акцентът се поставя върху многостранния надзор, надзора на държавите и върху анализа, изготвянето и оценяването на политики.
  • Макроикономика: Целта е да бъдат наети на работа администратори (AD 7) в сферата на макроикономиката, като акцентът се поставя върху многостранния надзор, надзора на държавите и върху анализа, изготвянето и оценяването на политики.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 19 декември 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/339/17  (1.12 MB, PDF)