Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за юрист-лингвисти

Дата на публикуване: 
четвъртък, 7 Декември, 2017 - 11:04
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 декември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси на общо основание по квалификации и с тестове за юрист-лингвисти с латвийски и малтийски език. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които Съдът на Европейския съюз в Люксембург може да наема на работа нови членове (функционална група AD 7).

Основната роля на юрист-лингвистите в Съда е да превеждат юридически текстове на езика на конкурса от най-малко два други официални езика на ЕС. Те ще трябва да изготвят правни анализи в сътрудничество със секретариатите и другите служби на Съда.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 16 януари 2018 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание за юрист-лингвисти с латвийски и малтийски език (1.11 MB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 31 януари е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

вместо:

„Краен срок за регистрация: 16 януари 2018 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време“

да се чете:

„Краен срок за регистрация: 30 януари 2018 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време“

вместо:

„КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 16 януари 2018 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време“

да се чете:

„КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 30 януари 2018 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време“