Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“

Дата на публикуване: 
сряда, 11 Април, 2018 - 09:57
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 11 април е публикувана покана за представяне на предложения и свързаните с това дейности в рамките на Работния план за 2018 г. на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата H2020-BBI-JTI-2018.

Крайният срок за подаване на предложения е 6 септември 2018 г., 17:00 ч. (брюкселско време).

Работният план и бюджет за дейностите са достъпни на уебсайта на портала за участниците. Там можете да видите и информация за условията на поканата и свързаните дейности, както и указанията за кандидатите относно начина на представяне на предложенията. Цялата тази информация ще бъде актуализирана, когато е необходимо, на същия портал за участниците.