Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори в областта на защитата на данните

Европейската служба за подбор на персонал
Дата на публикуване: 
четвъртък, 26 Юли, 2018 - 10:29
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 26 юли е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс администратори (AD 6) в областта на защитата на данните. Целта е бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който Европейският надзорен орган по защита на данните може да наема на работа нови членове на публичната служба.

Служебните задължения включват изготвянето на доклади, становища, насоки, препоръки, добри практики и решения за целите на тълкуването и прилагането на Регламенти (ЕО) № 45/2001 (който понастоящем се преразглежда) и (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните). Също така и на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета (Директива относно защитата на данните), използвани от полицията, и на друго съответно законодателство на Съюза.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 11 септември 2018 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението, включващо приложенията, можете да видите и изтеглите оттук:

Конкурс на общо основание EPSO/AD/360/18 – Администратори в областта на защитата на данните (AD6) (1.18 MB, PDF)