Вие сте тук

Конкурс за администратори и асистенти в областта на архивистикатa/управлениетo на документи

Дата на публикуване: 
четвъртък, 13 Септември, 2018 - 10:21
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 13 септември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като администратори и асистенти (функционални групи AD и AST съответно).

За EPSO/AD/362/18:

Като архивист/управител на документи ще отговаряте за един или няколко аспекта на политиката на институцията за управление на документи, архиви и информация.

Може да Ви бъде възложено да разработвате, прилагате и осъществявате мониторинг на политиките и стратегиите за управление на документи, архиви и информация, включително регистриране, подбор и запазване, цифрово съхранение, управление на съдържание и извличане на информация. Ще гарантирате, че институцията управлява своите архиви, информация и документи в съответствие с приложимата правна уредба, включително законодателството относно поверителността, достъпа до документи и защитата на данни.

За EPSO/AST/145/18:

Като асистент архивист/управител на документи ще допринасяте за осъществяването на управлението на документи, архиви и информация, както и за разработването и използването на специално предназначени за целта информационни системи.

Ще събирате, сортирате и индексирате, класифицирате и съхранявате документи, ще съставяте контекстни хронологични описания на архивни фондове, ще въвеждате справки за документи и файлове в електронните системи за управление на документи, ще оказвате подкрепа във връзка с управлението на документи и архиви на Вашите колеги и ще съдействате на вътрешни и външни клиенти при търсенето и намирането на информация и документи.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 16 октомври 2018 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание за администратори (AD 6) и асистенти (AST 3) в областта на архивистикатa/управлениетo на документи (1.19 MB, PDF)