Вие сте тук

Латвия и председателството

сряда, 8 Юни, 2016 - 15:33

Представяме ви как Латвия организира председателството на ЕС тази година от януари до юли. Отговорите бяха любезно дадени на екипа ни от Секретариата на Председателството. Следващата ни публикация ще е за Естония.

Разходите, направени за Латвийското председателство, ще станат ясни след като то приключи след броени дни. Колкото до въпроса ни дали използват бронирани автомобили, отговорът беше „Да”, но от съображения за сигурност няма да разкрият повече.

Секретариатът на Латвийското председателство на Съвета на ЕС е водещата институция в организацията на Председателството. Неговата цел е да гарантира, че Латвия адекватно и навреме посреща своите задължения по организацията и координацията на Председателството. Секретариатът е създаден на 1 февруари 2012 и е под прякото управление на Министерството на външните работи на Латвия.

Секретариатът отговаря за:

 • Подготовката на приоритетите на Председателството;
 • Формулирането на Латвийската част от 18 месечното председателско трио и за изготвянето на шестмесечната работна програма на Латвийското председателство;
 • Изготвянето на план на дейностите на Председателството и спазването на времевия график;
 • Организирането на събития на Председателството в и извън границите на Латвия, като осигурява логистичното и административно обезпечаване, както и отговаря за решаването на финансовите въпроси и мерките за сигурност;
 • Изготвянето и прилагането на културната програма на Председателството в Латвия и извън границите й;
 • Изготвянето на комуникационната и PR програма на Председателството и нейното прилагане;

Когато Тройката поема Председателството, водеща роля по работата върху приоритетите е на Министерство на външните работи.

1140 души работят директно в организацията и провеждането на Председатеслтвото. Процедурата за подбор на персонала започва през есента на 2012. Процесът е ръководен от Секретариатът на Председателството в координация с ресорните министерства. Подборът е направен според определени критерии: ниво и качество на експертизата в областта, управленски умения и езикови познания.

Персоналът от 1140 души е разделен в 5 функционални категории: Работна група на председателите, работна група на заместник председателите, координатори (координатори/експерти) на документацията на Председателството и специалисти по комуникация.

В голямата си част екипът на Председателството е съставен от държавни служители, които вече са работели в ресорните министерства.

Служителите на Секретариата на Латвийското председателство са отговорни за различните аспекти за неговата организация и логистика, включително:

 • Планиране и актиализиране на приоритетите на Председателството;
 • Планиране и управление на събитията;
 • Бюджет на Председателството
 • Оборудване и информационни технологии
 • Обществена дипломация и културни събития;
 • Комуникация на Пресдседателствто, в това число и медия център, публикации и визуална идентичност, интернет страница на Председателството и други;
 • Обществени поръчки, свързани с Председатеслтвото
 • Управление на човешките ресурси и обучения, работа със служителите за връзка ( 103 лице, предимно студенит, работещи на доброволни начала без заплащане);
 • Транспорт
 • Осигуряване на сигурността
 • Кетъринг
 • Протокол
 • Осигуряване на зали и помещения за събития
 • и други

Планирани са около 200 събития в Латвия и около 1500 срещи в Брюксел и Люксембург. Събитията в Латвия са от такива на високо ниво, като срещата на високо равнище за Източното партньорство, до неформални срещи, срещи на ниво министри и експерти, конференции.

Освен това е предвидено финансиране за 10 събития на неправителствени организации, които са включени в официалния календар на Председателството.

Други събития, чиято същност е тясно свързана с приоритетите на Председателството и работната му програма, получават статут на „Асоциирани събития” и като такива те имат право да използват логото на Председателството, както и да бъдат публикувани в календара на интернет страницата, който е достъпен оттук: https://eu2015.lv/events/political-meetings

Комуникационният план на Латвийското председателство трябва да отговори на нуждите на делегациите и представителите на ЕС; на националните и международни медии; до своеобразните разпространители на информация като учители, библиотекари и неправителствени организации;

Секретариатът е разработил различни печатни и онлайн информационни материали. www.eu2015.lv е основен инструмент, който предоставя информация за председателството на четири езика. Всички гости са поканени да използват "Latvia Travel” мобилно приложение, с което се намира информация за туристическите забележителности, места за настаняване, събития и информационни центрове.

Съвместно с Латвийския институт и Латвийската агенция за развитие на туризма, Секретариатът е подготвил редица материали за популяризиране на Латвия и Председателството: Указател на постетителя (PDF) (карта на председателствот,) брошури за природата, културата и бизнеса, Youtube канал, Facebook акаунт и още много други аудиовизуални продукти, инфографики и информационни материали.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

Проект "Столица Европа" се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2016 г. от Фондация „Център за модернизиране на политики”

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Фондация „Център за модернизиране на политики” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Столична община.