Вие сте тук

Страхотна природа, кисело мляко и "София диша"

понеделник, 21 Ноември, 2016 - 15:42

Любимият летен фестивал се разраства през седмото си издание тази година. Това е първа стъпка в тригодишния план за развитие на фестивала, целящ достойното представяне през 2018 година, когато в София ще се провеждат срещи от Българското председателство на ЕС. Специално за Столица ЕВРОПА 2018 от София Диша.

Като организатори ние осъзнаваме голямата отговорност и огромните възможности, които са изправени пред нас. Нашата цел, съвместно с партньорите ни от Столична община, е да превърнем фестивала в национален бранд, който да презентира традициите и съвременната българска култура, чрез което да привличаме туристи от ЕС и целият свят, казват  от  „София диша“.  

През 2016 година влизаме в етап, в който трябва да реализираме и наистина да превърнем фестивала в национален бранд. Както се казва, съдбата обича смелите и си знае работата, това ясно може да се види в настоящата ситуация и контекста, в който сме поставени, а именно Председателството на ЕС през 2018 година. Сега звучи все едно сме знаели за това още през 2010 година, но истината е че тогава това не беше популярна тема , дори не сме убедени че е било ясно за тази чест и отговорност, която предстои пред страната и София като нейна столица.

;

Но въпросното Председателство поставя в правилния контекст това, което нашият екип се опитва да постигне през всичките тези години. Сега, заедно с нашите дългогодишни партньори от Столична община, знаем, че имаме 3 години за ефективното превръщане на летния фестивал в Национален бранд.

Тук трябва да обясним какво разбираме под Национален бранд и защо е толкова ключово превръщането на фестивала в такъв. Национален бранд е нещо, което популяризира страната в световен мащаб, нещо с което чужденците да свързват държавата ни.

Тоест, когато кажеш България пред чужденец, той да казва „А да, страхотна природа, кисело мляко, и София диша“, защото именно културата е нещо, което прославя държавите по света.

Ще кажете защо фестивалът да е нещото, което прославя държавата ни, ние си имаме много добри, въпреки и не достатъчни достойнства и личности, с които да популяризираме държавата. Можем да отговорим по един единствен начин а именно че Фестивалът София диша е инструмент да прославим пред света, както най-доброто от традиционите културни достойнства така и съвременните активни културно-творчески процеси, автори и организации.

Принос на „София диша“ за културния живот на столицата

София диша – Традиционен  фестивал за градска култура. През седмото си издание фестивалът може да се нарече традиционен, неговият иновативен и мултижанров характер го превръща в най-мащабното събитие за градска култура. Фестивалът презентира, както различни жанрове изкуства: визуални изкуства, музика, кино, театър, литература, така и различни социални каузи и образователни инициативи. София диша популяризира тенденциите на иновативни бизнес начинания и дава възможност за реализация на градския дух и начин на живот.

София диша – дава глътка въздух. Фестивалът промени събитийния живот в столицата, а и в страната. Разби мита, че София е празна и нищо не се случва през най-топлите летни дни. Превърна се в любим за софиянци и за гости на града, всички традиционни посетители очакват с нетърпение разходките по централните и любими софийски улици. София диша се превърна в глътка свеж въздух както за хората, така и за самия град.

София диша – Спомага за изграждането на съвременен европейски брандинг на столицата. Базиран на европейския фестивален модел за отворени, улични събития, София диша разработи уникален модел, съобразен с местните необходимости и  характеристики. Фестивалната култура е съществена част от тъканта на европейската идентичност, чрез новият модел наложен от „София диша“, София се нарежда достойно сред европейските столици. Постоянно повишаващият се интерес от европейски посетители дава ясен сигнал за възможностите за развитие на фестивала, които тепърва предстоят да се реализират от организатори и Столична община.

София диша – Развива брандинга на улиците в София. Фестивалът популяризира по иновативен начин централните софийски улици, спомогна за развитието на техния самостоятелен образ и зададе посока на реализирането им като запазени марки за столицата. София е един от градовете със много голям туристически интерес, посещавана почти равномерно през цялата година. Пред града се очертават предизвикателствата да задоволява постоянно увеличаващият се туристически интерес. София диша е един от инструментите за постигане на тези цели, но фестивала има и много по-устойчиво влияние именно чрез процеса на изграждане на силни брандове на самите улици, превръщайки ги в знакови дестинации за туристите, посещаващи столицата и държавата.

София диша – Най-голям брой участници от изданията до сега. Тази година интереса за участие във фестивала е най-голям от досегашните издания и достига почти 1000 организации. Интересът е както от местни столични организации, така и от цялата страна. Интересно е че фестивала започва да привлича и чуждестранни организации, което ще разшири обхвата на събитието и ще го превърне в най-голямата платформа за нова градска култура.

София диша – Фестивалът се развива през годините, благодарение на екипната работа. През годините фестивалът се развива благодарение на екипната работа между организаторите от фондация „София диша“, Столична община, участници, магазини и заведения по улиците от фестивалните локации, живущи и посетители.

София диша – инструмент за развитие на икономиката, чрез стимулиране на микро и семеен бизнес.Фестивалът съживява бизнесите по улиците през всяка августовска неделя, дава възможност за реализация на микро и семейни бизнес начинания от културно-творческия сектор, превръща се в платформа за популяризация на екологични производства от цялата страна.

София диша – привлича чуждестранни туристи в столицата и България. Все повече чуждестранни посетители са привлечени от фестивала. Превръща се в основна атракция за туристите и инструмент за популяризиране на столицата и държавата ни с най-нова градска култура и иновации.

София диша – най-големия фестивал в столицата със свободен вход и максимално улеснен достъп. Вход свободен и фестивал за всеки са основни характеристики на традиционното лятно събитие. Фестивалът се превърна в най-любимото събитие за столичани, неговата широка достъпност позволява на хора от всякаква възраст, социален и здравословен статус да го посетят, а разнообразната програма осигурява интересни забавления за всеки.

В момента водим преговори и можем само да издадем, че предвиждаме две специални издания на Фестивала. 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

Проект "Столица Европа" се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2016 г. от Фондация „Център за модернизиране на политики”

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Фондация „Център за модернизиране на политики” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Столична община.