Вие сте тук

В София през 2018 ще има литературни мрашрути

Дата на публикуване: 
петък, 28 Октомври, 2016 - 13:58
Тема: 

Сдружение за градски читални и екипът на читАлнЯта развиват дейността по обслужване на читатели и туристи в инфоточка читАлнЯта в Градската градина пред Народен театър "Иван Вазов".

През 2018 София ще бъде домакин на две европейски „събития” – София-Европейска столица на спорта и Председателството на Съвета ЕС. В София ще има концентрирано присъствие на европейски политици, бюрократи и спортисти.

Има ли тема, с която бихте искали да провокирате вниманието им? И как?

Темата, с която бихме провокирали вниманието им е споделяне на опита, натрупан от проекта читАлнЯта като гражданска инициатива, разработена с подкрепата на Столична община и Общинско предприятие "Туризъм" като добра европейска практика на успешна взаимна работа между гражданския и публичния сектор в сферата на кулутрата.

Бихме представили оригиналната идея да се съчетаят две функции в едно пространство - библиотека за съвременна българска и чуждестранна литература и туристически информационен център, които функции съществуват в симбиоза ефективно.

Също така проектът читАлнЯта е добър пример за запазване на кулутрно наследство, тъй като сградата, в която читалнята се помещава беше изоставена в последните осем години, беше безстопанствена и проектът имаше за основна цел реставрацията и добавянето на нова публична услуга за гражданите в центъра на София.

Смятаме, че възможността да представим проекта на делегати, бюрократи е да демонстрираме, че моделът на партньорство между граждани и администрация е възможен, положителен и в дългосрочен план обогатява културния живот на града.

Планирали ли сте някакви специални събития за 2018 година?

Сдружение за градски читални през 2017г. планира реализирането на проект "Литературна карта на София" и през цялата година ще бъде изграждана интернет платформата, печатната карта на всички литературни пространства в Столицата като: библиотеки, читалища, книжарници, кафета с библиотеки, паметници на автори и др.

В картата ще има предложени тематични маршрути, които туристите и гражданите на София да могат сами да следват, а през 2018г. ще има обучени екскурзоводи, които да предлагат литературни маршрути.

Как бихте рекламирали София на софиянци и на нейните гости от България и Европа?

Ние се стремим в ежедневната работа на инфоточка читАлнЯта да разкажем за София като място на разнообразие, забавление, място на спомени и преживявания, място на кръстопът. читАлнЯта предалага на туристи и граждани на София изписване на лично име с дървени букви на българската азбука, което остава траен спомен от града и популяризира кирилицата и българския език. През 2018г. с литературната карта се надяваме да успеем да предложим изцяло ново културно преживяване, което да се запечата в съзнанието на туристите и гражданите на София.

 

Проект "Столица Европа" се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2016 г. от Фондация „Център за модернизиране на политики”

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Фондация „Център за модернизиране на политики” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Столична община.