Вие сте тук

Инициатива „Столица Европа”

Дата на публикуване: 
петък, 12 Август, 2016 - 14:16
Тема: 

През 2018 София ще бъде във фокуса на европейското внимание като домакин на редица значими, публични събития.

Като Европейска столица на спорта, София ще е домакин, организатор и партньор на множество спортни инициативи и свързаните с тях събития, които да стимулират масовия спорт и активния начин на живот.

В началото на 2018, 6 месеца по-рано от планираното, България ще поеме и Председателството на Съвета на ЕС. Столицата ни ще бъде основен домакин на срещите и събитията, свързани с ръководеното на дневния ред на ЕС.

С инициативата „Столица Европа” Портал ЕВРОПА ще се постарае да отговори на много въпроси: Какво е Председателство на ЕС? Какви възможности предоставя пред София и нейните жители? Какви са отговорностите на Председателството? Как да се включим в събитията, включени в Европейска столица на спорта? Има ли пресечни точки, между двете събития и още много други.

Ще дадем примери с други градове в Европа, които са били домакини на Председателство на ЕС или на Европейска столица на спорта. Ще представим опита на европейски общини с взаимодействието им с националните власти при организацията на събитията, както и реализираните ползи за гражданите.

Освен на страницата http://sofia.europe.bg може да ни намерите във Facebook, Twitter, Instagram

 

Проект "Столица Европа" се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2016 г. от Фондация „Център за модернизиране на политики”

 

Проект "Столица Европа" се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2016 г. от Фондация „Център за модернизиране на политики”

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Фондация „Център за модернизиране на политики” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Столична община.