Вие сте тук

Интелектуална собственост на фокус: Митовете

Дата на публикуване: 
петък, 23 Октомври, 2020 - 11:58

Какво прави интелектуалната собственост, кой я притежава и защо всъщност съществува? Около нея съществуват множество популярни вярвания, но доколко са достоверни? Някои от широко разпространените убеждения са, че интелектуалната собственост е скучна тема, че функционира във вакуум, че само големите компании ползват интелектуални права. Възможно ли е да защитим идея или пък софтуер? Да повдигнем малко завесата…

Интелектуална собственост на фокус: Митовете [BG] (2.69 MB, PDF)

Propriedade Intelectual em Foco: Mitos [PT] (2.69 MB, PDF)

La propiedad intelectual en foco: LOS MITOS [ES] (2.69 MB, PDF)

 

---------------------------------------------------

Статията е част от кампания „IP: Why Should I be Bothered?“
Кампанията разяснява стойността на интелектуалната собственост. Интелектуалната собственост са правата, които защитават творчеството. Тази кампания се стреми да включи младите хора в усилията за спазване на правата на творците и така да подкрепи творението.

Кампанията се осъществява с подкрепата на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Ideas Powered