Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на „ТСИ 2023 – Идеи за промяна на света: Турнирът на Института на ЕИБ за социални иновации за 2023 г.“

понеделник, 16 Януари, 2023 - 09:56
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 16 януари е публикувано обявление, че Институтът на ЕИБ провежда дванадесетото издание на Турнира за социални иновации.

ТСИ насърчава разработването на новаторски идеи и отличава инициативи за социално и екологично въздействие в широк кръг от области – от образование, здравеопазване и създаване на работни места, до нови технологии, системи и процеси. Всички проекти се състезават за две награди в общата категория, а проектите по тазгодишната тема - устойчиви градове и общности, ще се състезават и за две награди в специалната категория. Отличените проекти и в двете категории ще получат първа или втора награда, съответно в размер на 100 000 EUR или 40 000 EUR и награда според избора на аудиторията от 10 000 EUR.

За допълнителна информация за турнира и за начина на подаване на иновативно предложение вижте:

http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.