Вие сте тук

ЕФРР

Покана за предложения относно потенциалното използване на финансови инструменти, подкрепяни от ЕФРР, КФ, ЕСФ и ЕЗФРСР

петък, 8 Май, 2015 - 10:45

В Официалния вестник на ЕС от 8 май е публикувана покана за представяне на предложения - Европейска комисия - ГД „Регионално развитие“ – Помощ за няколко региона за оценка на потенциалното използване на финансови инструменти, подкрепяни от ЕФРР, КФ, ЕСФ и ЕЗФРСР.

С поканата за представяне на предложения, публикувана на:

ЕК възобновява плащанията по оперативна програма „Регионално развитие“

понеделник, 23 Февруари, 2015 - 12:51

Европейската комисия уведоми България, че плащанията от ЕС по оперативна програма „Регионално развитие“ за програмния период 2007—2013 г. вече могат да се възобновят. Преди това те бяха временно прекъснати с цел да се гарантира  ефективността на системите за контрол. Официалното писмо е изпратено до българските власти, съобщават от ЕК.

Subscribe to ЕФРР