Вие сте тук

Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“

Информационен ден Велико Търново: резултати

сряда, 16 Октомври, 2019 - 22:20

На 16 октомври 2019 г. във Велико Търново, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната средаПУДООС, проведе информационно събитие за разясняване на дейностите по проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран  по Българо–Швейцарска програма за сътрудничество.

Subscribe to Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“