Вие сте тук

финансиране на европейски политически паррии

Търси се Директор на органа за европейските политически партии и европейските политически фондации по смисъла на член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

вторник, 21 Юни, 2016 - 14:13

В Официалния вестник на ЕС от 21 юни 2016 е публикувано Обявление за заемане на длъжност EUPP/1/S - Директор на органа за европейските политически партии и европейските политически фондации по смисъла на член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 (Функционална група AD, степен 12)

1.   Свободна длъжност

Subscribe to финансиране на европейски политически паррии