Вие сте тук

Информационни системи

Обявление за конкурс на общо основание EPSO/АST/133/14 – Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) (AST 3)

петък, 13 Юни, 2014 - 13:59

В Официалния вестник на ЕС от 12 юни е публикувано Обявление за конкурс на общо основание EPSO/АST/133/14 – Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) (AST 3). Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание по квалификации и с изпити с цел да бъде съставен списък за бъдещи назначения на асистенти. Този конкурс има за цел съставянето на списъци на издържалите конкурса, от които да се набират служители за попълване на свободни работни места за длъжностни лица в институциите на Европейския съюз. Настоящото обявление се отнася за пет области.

Subscribe to Информационни системи