Вие сте тук

Shift to rail

Търси се изпълнителен директор на съвместното предприятие Shift to Rail в Брюксел

сряда, 27 Май, 2015 - 10:29

В Официалния вестник на ЕС от 27 май е публикувана обява COM/2015/20006 (2015/C 172 A/01) за свободно място за изпълнителен директор на съвместното предприятие Shift to Rail в Брюксел (срочно нает служител — степен AD 14)

Subscribe to Shift to rail