Вие сте тук

Юнкер предупреди за малко жени, номинирани за комисари

четвъртък, 31 Юли, 2014 - 17:05

Липсата на достатъчно жени, номинирани за комисари, може да отложи одобряването и встъпването в длъжност на следващата Европейска комисия, предупреди Наташа Берто - говорител на избрания за председател на комисията Жан-Клод Юнкер, предаде БНР.

В края на днешния ден изтича определеният от него срок за номинации, като според информацията, разпространена от различни страни-членки, сред 15-те официално обявени дотук имена, има само две жени - кандидатите на Чехия и Швеция. 

Комисия само с две или три жени няма да бъде легитимна и да се ползва с необходимото доверие, няма да получи и одобрението на Европейския парламент, подчерта Наташа Берто:  Господин Юнкер ще разгледа  възможностите  и ще продължи да настоява пред всички страни-членки за необходимостта да има адекватен брой жени-комисари. В сегашната комисия те са  9. Възможно е, ако не се намери решение на този проблем, да се забави и формирането на новата комисия.

Берто съобщи, че имената и ресорите на номинираните няма да бъдат обявявани преди 30-и август, когато се очаква да бъде избран върховен представител за външната политика и да е ясен пълният състав на новата комисия. 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.