Вие сте тук

Очаква се план за справяне с миграционния натиск към България

вторник, 6 Януари, 2015 - 10:30
Тема: 

До две седмици в Министерския съвет ще бъде представен план за действие за охрана на границите и за справяне с бежанския натиск. За това се разбраха на работна среща вицепремиерът Меглена Кунева и министрите на вътрешните работи, на отбраната, на регионалното развитие и на земеделието, съобщава БНР. 

Създават се две работни групи - по правни и по логистични въпроси, които ще се срещнат днес, за да обсъдят подробно, както строежа на техническото съоръжение по границата, така и помощта, която Министерството на отбраната може да окаже за охрана на границата с техника и логистика. Допълнителна среща ще има и между земеделското министерство и МВР за изграждането на 110 километра пътища, покрити с чакъл в граничните зони, които попадат в горския фонд. 

Обсъден е бил и въпросът с евентуалното връщане у нас от други европейски страни на лица, получили или търсещи закрила, които са регистрирани в България, но са били засечени от властите в други държави в Европейския съюз. Миналата година е имало над 7 800 запитвания от над 20 страни за такива лица като над 6 800 са за връщането им у нас. Въпреки големият брой запитвания, в България са върнати 180 души миналата година. 

Заради възможността от увеличаване на имиграционния поток през пролетта, Министерството на отбраната трябва да представи списък от сгради, които да бъдат преустроени в центрове за настаняване на чужденци.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.