Вие сте тук

Награди RegioStars 2015: журито определя 17 финалисти като най-значимите европейски регионални проекти

понеделник, 29 Юни, 2015 - 12:24

Два проекта с българско участие са сред финалистите:

В категория "Устойчив растеж" - MILD HOME /Интелигентна къща/ е проект, съфинансиран от Европейския съюз по Програмата за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013", Проектът е насочен към определяне на задължителните параметри на дизайна и начало на  изграждането на нова типология на гражданско строителство, наречена  MILD HOME. Партньорите по прокета са от Италия, Австрия, Гърция, Унгария, Румъния, Сърбия и България. От нашата страна партньори са Столична община, Българска търговско-промишлена палата и Европейски институт по труда.

В категория "Приобщаващ растеж" -  Проект "Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на община бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск" на Община Бургас.

Европейската комисия обяви финалистите за наградите RegioStars за 2015 г., с които се отличават най-вдъхновяващите и новаторски проекти за регионално развитие, подкрепяни със средства на ЕС в рамките на политиката на сближаване. Независимо жури, председателствано от евродепутата Ламбер Ван Нистелрой, избра 17 финалисти от общо 143 представени проекта според четири основни критерия: новаторство, въздействие, устойчивост и партньорство. 

Коментирайки избора, европейският комисар по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Поздравявам всички финалисти, тъй като избраните от журито проекти са пример за други региони и градове за най-добри практики и за вида инвестиции, които искаме да виждаме по-често в бъдеще.Тазгодишните финалисти са образец за проекти за растеж на МСП, енергийна ефективност, социално приобщаване и градско развитие, а тяхна обща цел е подобряването на качеството на живот на гражданите. Изборът на проектите за финалисти за наградите RegioStars не само ги отличава със знак за качество като изключителни проекти, а също така носи международно признание на регионите и градовете за техните творчески и новаторски подходи при използването на средства от ЕС." 

Финалистите са от региони и градове в 15 страни членки: Австрия, България, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Унгария, Франция, Чешката република и Швеция. 

Четирите категории за наградите за 2015 г. са: 

  • Интелигентен растеж - разгръщане на потенциала за растеж на МСП в контекста на цифровата икономика
  • Устойчив растеж - мобилизиране на инвестиции в енергийната ефективност в полза на гражданите и обществото
  • Приобщаващ растеж - интегриране в обществото на лицата, изложени на риск от социално изключване
  • CityStars - преобразяване на градовете за посрещане на бъдещите предизвикателства

Четирите проекта победители ще бъдат обявени по време на проявата ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2015 в Брюксел от 12 до 15 октомври 2015 г. Комисар Корина Крецу и евродепутатът Ламбер Ван Нистелрой ще раздадат наградите и свидетелствата на отличените проекти по време на церемонията по награждаване RegioStars 2015 на 13 октомври в музея на изящните изкуства в Брюксел - BOZAR. Също така бенефициерите по проектите ще бъдат на разположение на журналистите преди и след края на церемонията.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.