Вие сте тук

Награди RegioStars 2015: журито определя 17 финалисти като най-значимите европейски регионални проекти

Дата на публикуване: 
понеделник, 29 Юни, 2015 - 12:24

Два проекта с българско участие са сред финалистите:

В категория "Устойчив растеж" - MILD HOME /Интелигентна къща/ е проект, съфинансиран от Европейския съюз по Програмата за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013", Проектът е насочен към определяне на задължителните параметри на дизайна и начало на  изграждането на нова типология на гражданско строителство, наречена  MILD HOME. Партньорите по прокета са от Италия, Австрия, Гърция, Унгария, Румъния, Сърбия и България. От нашата страна партньори са Столична община, Българска търговско-промишлена палата и Европейски институт по труда.

В категория "Приобщаващ растеж" -  Проект "Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на община бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск" на Община Бургас.

Европейската комисия обяви финалистите за наградите RegioStars за 2015 г., с които се отличават най-вдъхновяващите и новаторски проекти за регионално развитие, подкрепяни със средства на ЕС в рамките на политиката на сближаване. Независимо жури, председателствано от евродепутата Ламбер Ван Нистелрой, избра 17 финалисти от общо 143 представени проекта според четири основни критерия: новаторство, въздействие, устойчивост и партньорство. 

Коментирайки избора, европейският комисар по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Поздравявам всички финалисти, тъй като избраните от журито проекти са пример за други региони и градове за най-добри практики и за вида инвестиции, които искаме да виждаме по-често в бъдеще.Тазгодишните финалисти са образец за проекти за растеж на МСП, енергийна ефективност, социално приобщаване и градско развитие, а тяхна обща цел е подобряването на качеството на живот на гражданите. Изборът на проектите за финалисти за наградите RegioStars не само ги отличава със знак за качество като изключителни проекти, а също така носи международно признание на регионите и градовете за техните творчески и новаторски подходи при използването на средства от ЕС." 

Финалистите са от региони и градове в 15 страни членки: Австрия, България, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Унгария, Франция, Чешката република и Швеция. 

Четирите категории за наградите за 2015 г. са: 

  • Интелигентен растеж - разгръщане на потенциала за растеж на МСП в контекста на цифровата икономика
  • Устойчив растеж - мобилизиране на инвестиции в енергийната ефективност в полза на гражданите и обществото
  • Приобщаващ растеж - интегриране в обществото на лицата, изложени на риск от социално изключване
  • CityStars - преобразяване на градовете за посрещане на бъдещите предизвикателства

Четирите проекта победители ще бъдат обявени по време на проявата ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2015 в Брюксел от 12 до 15 октомври 2015 г. Комисар Корина Крецу и евродепутатът Ламбер Ван Нистелрой ще раздадат наградите и свидетелствата на отличените проекти по време на церемонията по награждаване RegioStars 2015 на 13 октомври в музея на изящните изкуства в Брюксел - BOZAR. Също така бенефициерите по проектите ще бъдат на разположение на журналистите преди и след края на церемонията.