Вие сте тук

Норвегия ще връща сирийски бежанци в Русия

четвъртък, 15 Октомври, 2015 - 14:12

Норвегия ще започне да връща обратно в Русия нарастващия брой от сирийци, търсещи убежище в страната, заявиха министри от правителството.

Около 1200 души са предприели пътуване до страната тази година в сравнение с една дузина през 2014 г., твърдят от Норвежката дирекция за имиграция. Пътуването е по-обиколно, но легален и по-безопасен начин да се влезе в Европа, отколкото през Средиземно море, коментира „Ройтерс“.

Но от следващата седмица Осло иска да започне да връща сирийците, които са живели в Русия за продължителен период, преди да влязат в страната.

„Някои от хората, които преминават граничния пункт Сторског, са живели дълго време в Русия и имат разрешение за пребиваване там. Така че те не бягат от война или бедствие", заяви министърът на правосъдието Андерс Анундсен в сряда.

„Те са били на сигурно място в Русия. Имахме споразумение за връщане с Русия и трябва да започнем да го използваме", допълни той.

Портал Европа припомня, че Норвегия е член на свободната за пътуване зона „Шенген", но не е член на Европейския съюз.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.