Вие сте тук

ЕК изпрати писмо, че не е искала персонални оставки в съдебната система

Дата на публикуване: 
сряда, 2 Декември, 2015 - 16:04

Първият заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс изпрати писмо до вицепремиера Кунева и правосъдния министър Иванов относно скандалите в съдебната ни система.

Уважаема госпожо заместник-министър председател,

Съзнавам, че настоящият обществен дебат в България е засегнал въпроса за ролята на Европейската комисия в контекста на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО).

В контекста на нашето сътрудничество по напредъка на целите на МСО бих желал да се възползвам от възможността да разясня тази роля.

Ролята на Комисията не е да влиза в дискусии как държавите-членки да организират независими разследвания на индивидуални казуси. Както вече Комисията разясни, всякакви медийни публикации, предполагащи че Комисията призовава за оставка на които и да е лица, за които се твърди, че са замесени в случая с подслушването, са неправилни.

Отговорностите на Европейската комисия произтичат от правния акт, с който е създаден Механизмът за сътрудничество и оценка от 2006 г. Един от показателите за напредък на България е следният: „Извършване и докладване на професионални и безпристрастни разследвания на твърдения за корупция по високите етажи на властта“. Това предполага, че като част от мониторинга, който осъществява, Европейската комисия трябва да докладва за усилията на България да предприеме последващи действия по такива твърдения.

Както казах при приемането на доклада по МСО за 2014 г.: „Политическата несигурност и другите предизвикателства през 2014 г. в България направиха задачата за реформа по-трудна. Нашият доклад посочва ключови области, в които България трябва сега да постигне резултати: съдебна реформа и борба с корупцията и организираната престъпност. Това, че в редица области проблемите са признати и са идентифицирани решения, е положителен знак. Това, от което сега има нужда, е цялостно изпълнение на Стратегията за съдебна реформа и други ключови мерки, като преодоляване на процесуални вратички, използвани за избягване от правосъдие, което ще помогне за повишаване на доверието в реформата на българските граждани и на тези, които искат да инвестират в България. България е страна на талантлив и трудолюбив народ. Сега е моментът за постигане на политически консенсус за ускоряване на реформата, от която България се нуждае, а Комисията ще продължи да помага в постигането на тези цели като част съвместната работа по МСО“. Съгласно изпълнението на препоръките от януари и конкретните практически резултати ще бъде определен напредъкът по целите на МСО. Следващият доклад по МСО ще бъде приет в началото на следващата година и ще представи анализа на Комисията по напредъка на България.