Вие сте тук

ЕК изпрати писмо, че не е искала персонални оставки в съдебната система

сряда, 2 Декември, 2015 - 16:04

Първият заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс изпрати писмо до вицепремиера Кунева и правосъдния министър Иванов относно скандалите в съдебната ни система.

Уважаема госпожо заместник-министър председател,

Съзнавам, че настоящият обществен дебат в България е засегнал въпроса за ролята на Европейската комисия в контекста на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО).

В контекста на нашето сътрудничество по напредъка на целите на МСО бих желал да се възползвам от възможността да разясня тази роля.

Ролята на Комисията не е да влиза в дискусии как държавите-членки да организират независими разследвания на индивидуални казуси. Както вече Комисията разясни, всякакви медийни публикации, предполагащи че Комисията призовава за оставка на които и да е лица, за които се твърди, че са замесени в случая с подслушването, са неправилни.

Отговорностите на Европейската комисия произтичат от правния акт, с който е създаден Механизмът за сътрудничество и оценка от 2006 г. Един от показателите за напредък на България е следният: „Извършване и докладване на професионални и безпристрастни разследвания на твърдения за корупция по високите етажи на властта“. Това предполага, че като част от мониторинга, който осъществява, Европейската комисия трябва да докладва за усилията на България да предприеме последващи действия по такива твърдения.

Както казах при приемането на доклада по МСО за 2014 г.: „Политическата несигурност и другите предизвикателства през 2014 г. в България направиха задачата за реформа по-трудна. Нашият доклад посочва ключови области, в които България трябва сега да постигне резултати: съдебна реформа и борба с корупцията и организираната престъпност. Това, че в редица области проблемите са признати и са идентифицирани решения, е положителен знак. Това, от което сега има нужда, е цялостно изпълнение на Стратегията за съдебна реформа и други ключови мерки, като преодоляване на процесуални вратички, използвани за избягване от правосъдие, което ще помогне за повишаване на доверието в реформата на българските граждани и на тези, които искат да инвестират в България. България е страна на талантлив и трудолюбив народ. Сега е моментът за постигане на политически консенсус за ускоряване на реформата, от която България се нуждае, а Комисията ще продължи да помага в постигането на тези цели като част съвместната работа по МСО“. Съгласно изпълнението на препоръките от януари и конкретните практически резултати ще бъде определен напредъкът по целите на МСО. Следващият доклад по МСО ще бъде приет в началото на следващата година и ще представи анализа на Комисията по напредъка на България.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.