Вие сте тук

Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП): Добавената стойност на дигиталната икономика е стимул за Великобритания да остане в ЕС

сряда, 10 Февруари, 2016 - 10:35

"Завършването на единния цифров пазар носи голям залог за превръщането на ЕС в едно истински конкурентоспособно обединение, както Великобритания поиска през 2013 г. Днес развитието на дигиталната икономика е вече факт, което само по себе си е достатъчен стимул за това Островът да не се изолира от Европейския съюз." Това заяви Ева Паунова, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и зам. председател на Европейското международно движение, по време на изказването си в рамките на дебата „Бъдещето на Великобритания в ЕС“. В събитието, което се състоя на 9 февруари 2016 г. в София, взеха участие Н.Пр. Ема Хопкинс, посланик на Обединеното кралство в България и Даниел Митов, министър на външните работи на България.

Според г-жа Паунова, Англия е един от лидерите в ИКТ, който отдавна внедрява дигиталните технологии в икономическата и политическата сфера, давайки тон на подобни развития в целия ЕС. "Великобритания вече създаде „Digital Catapults”, които трябва да прехвърлят малкия и среден бизнес на дигиталния бряг и вече има над 83% покритие на широколентов интернет, което е повече от останалите страни членки. В този смисъл е нормално именно тази европейска страна да започне разговора за нуждата от по-голяма конкурентоспособност на Съюза чрез завършването на цифровия пазар“, коментира тя.

Даниел Митов също подчерта важната роля на Великобритания в ЕС: "Европейски съюз без Великобритания в него ще бъде като Европейско първенство по футбол без участие на английския национален отбор." Той отбеляза, че мнението на британските граждани по институционалната рамка на  сътрудничеството в Европа е важно, но не само за тях, а за цялата европейска общност. В тази връзка, посланик Хопкинс представи основните изисквания, които нейната страна поставя пред Европа: повече конкурентоспособност, силно икономическо управление, уважение на принципа на суверенитет и внимание към миграционните процеси.

Г-жа Паунова коментира, че предизвикателствата и различни кризи, с които ЕС се справя към момента биха изглеждали като „лека настинка“, ако се провалим в това да убедим британците, че Обединеното кралство трябва да остане част от ЕС. "Раната, която излизането на Великобритания би оставила в организма на Европа, ще бъде тежка и няма да може да се преболедува лесно. Ако всяко ново леко заболяване се превръща в рана, това ще отслаби ЕС като единственият до сега успешен организъм, създаден да лекува заболяванията на Европа."

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.