Вие сте тук

Подготовка за Българското председателство на ЕС 2018 г. – откъс от стенограма от заседанието на МС на 8 юни 2016

петък, 10 Юни, 2016 - 16:09

Портал ЕВРОПА препечатва откъс на стенограмата от проведеното на 8 юни заседание на Министерски съвет. Точката е 31: Проект на Решение за приемане на отчет за изпълнението на Плана за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. за периода февруари – април 2016 г.

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Господин министър-председател, колеги, председателството вече е съвсем близо. Тази сутрин с министър Горанов се разбрахме за неговия Съвет 2018 година – ЕКОФИН, и към него един неформален съвет, който се прави с АСЕАН. Казвам ви го, защото изглежда далечно – 2018 година, но ние вече планираме събитие по събитие. Министър Павлова има планирани събития. Повечето от колегите вече са заявили какво се случва в тези шест месеца. Но ние имаме отчетлива нужда да си кажем какво върви, какво не върви и до къде сме стигнали.

Най-напред, моля ви, до 10 юни да ми дадете политически тежки и отговорни фигури, които да участват в щаба на председателството, който е политическият орган. Това е много важно, за да можем веднага да се съберем и да вземем политически решения за нашето председателство, които след това да представим на Министерския съвет.

По самия план искам да кажа, че е добре, че имаме разработване на интернет базиран портал за екипа на председателството. Но аз сега няма да говоря толкова за свършената работа, а ще акцентирам на това, което мен ме притеснява със забавени срокове.

Най-напред, чакам от моите добри приятели и колеги от Министерството на външните работи да подадат шефовете на работни групи. Знам, че при тях е тежко, чуваме се с тях и се виждаме всеки ден, те имат ротация и затова им е трудно да дадат отсега имената, но аз бих искала хората от министерствата да бъдат ясни, за да могат да тръгнат по стажове или тези от Министерство на външните работи, които са изкарали стажове, да съм сигурна, че по време на председателството ще са заедно с нас, а не да отидат в страна, която е извън Европейския съюз. Така че това е много важно.

Първият модул по обучение започва септември и тук трябва да кажем, че имахме една неяснота, която ни забави, защото сега ще трябва да направим обществена поръчка, а нагласата на работната група беше, че ще може да мине без обществена поръчка, защото имаме междудържавно споразумение с Европейската комисия. Не, не се оказа така, така че отиваме на обществена поръчка. Тя ще бъде с избран победител до края на годината, но до тогава ние ще минем с отделни лектори, за да се мобилизира администрацията.

Искам тук да кажа на всички, и на Вас, господин премиер – председателството не е само таблици, председателството е състояние на духа. Ако ние нямаме това състояние на духа и не знаем, че трябва да си гоним всеки ден задачите и да си го представяме буквално как ще изглежда, няма да е достатъчно ефективно.

Имаме 209 служители от екипа, за които сме предвидили стажове в други страни. Това са стажове по за седмица-две, но това ни пести много време за в бъдеще. Присъствието на хора от министерството в Постоянното представителство – много важно. Знам, че ще искате увеличаване на бройката. Колкото се може по-бързо да кажем с колко и да подготвим заедно с нашия постоянен представител там как ще изглежда, включително и като стаи дали ще имаме нужда, старата ни мисия е свободна, тя не е отдадена под наем, ако няма да ни стига място – да знаем, да я окомплектоваме сега.

БОЙКО БОРИСОВ: Ще ви стигнат. Толкова народ не си мислете, че ще командироваме там. Ще стигнат, имате големи ресурси и възможности. И хората са подготвени, от 10 години участват. Малко по-скромно в организацията и планирането на пари.

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Уверявам Ви, че сме съвсем скромни в организацията и това се разбира от всички колеги. Просто има министерства, като например Министерство на вътрешните работи, където (те имат двама души) не могат да покриват броя на работните групи, които по едно и също време ще имат заседания. Така че, това трябва просто физически да знаем.

Искам да кажа няколко думи за НДК. Там имаме реално забавен график и аз се притеснявам и за срока, и за качеството. И министър Павлова, и министър Дончев са много силно въвлечени в тази подготовка, но, примерно, искам да ви запозная с факта, че имаме наличие на наематели в планираните да бъдат ползвани от председателството помещения, което означава, че НДК ще им прекрати договора, но кой ще плати неустойките? Това е открит проблем. Да не отварям думата сега за самите ремонти на НДК. От вчера ни е представена документацията за ремонта на НДК, а трябваше доста по-отдавна да сме готови вече. Но пак ще кажа, че министър Павлова и принципалът на дружеството в лицето на вицепремиера Дончев направиха възможното.

Ще Ви държа информиран и Вас лично, господин премиер, и колегите, защото без тези помещения не можем да продължим.

БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря.

Приемаме точка 31.

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.