Вие сте тук

Добре подготвеният екип е ключ към успеха на председателството

четвъртък, 29 Септември, 2016 - 16:08

"Добре подготвеният екип е ключ към успеха на председателството. Вярвам във вас, както вярвах в екипа си при присъединяването на България към ЕС“. С тези думи вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева се обърна към експертите при откриването на Националната програма за обучение на екипа на Българското председателство на Съвета на ЕС. Събитието се състоя в Дома на Европа, на 28 септември 2016, непосредствено преди началото на първия курс. В официалното откриване участва също ръководителят на Представителството на Европейската комисия у нас Огнян Златев, който изрази увереност, че със съвместни усилия ще осъществим едно чудесно председателство.

България има армия от подготвени експерти, които познават в детайли европейските политики в областта на земеделието, културата, транспорта… Целта на обучителната програма са практическите умения – комуникационни и лидерски, посочи вицепремиерът Кунева. Тя подчерта, че председателството на Съвета на ЕС е уникална възможност да балансираме интересите на различните страни, за предусещаме коя държава е готова да отстъпи крачка назад, за да напредне Европа с две крачки напред.

Първият курс, в който участват държавни служители – бъдещите ръководители на работни групи по време на председателството, е практически насочен, а лектори са чуждестранните експерти Жантин ван Бакел и Карло Джакобучи, участвали пряко в Холандското и Италианското ротационното председателство. Те ще споделят опита си в подготовката и провеждане на председателството, в отношенията с основните играчи – държавите в триото, страните-членки, Генералния секретариат, Европейската комисия и Европейския парламент. Участниците в обучението ще дефинират цели, ще правят календар на събитията, ще се подготвят за водене на работни срещи, заседания на Съвета, триалози.

Курсът е базов за следващите обучения, организира се от Института за публична администрация, а до края на 2016 година през него ще преминат около 1000 държавни служители.

 

 

В същот време стана ясно, че създадените през миналата година четири тематични работни групи за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. преустановяват работата си, реши още кабинетът. По основните направления на председателството са определени координатори в лицето на заместник министър-председателите и ресорните министри. Те поемат функциите, изпълнявани досега от тематичните работни групи, свързани с актуализиране на членовете на екипа на председателството и тяхното обучение; изпълнението на бюджета; провеждането на централизирани обществени поръчки; протокола, логистиката и организацията на събитията, комуникационната стратегия и културната програма, приоритетите и програмата на председателството.

Промяната в подхода и модела на координация налага закриването на Националния щаб за подготовката и провеждането на Председателството. В същото време, са прецизирани функциите на Националния център по подготовката и провеждането на Председателството.

Изместването на председателството за периода 1 януари – 30 юни 2018 г. наложи преосмисляне и промяна на подхода на координация на подготовката и провеждането на Българското председателство. С приетите промени в националния механизъм за координация на подготовката и провеждането на председателството е въведен модел на по-ефективна координация, гарантиращ високата ангажираност на членовете на Министерския съвет.

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.