Вие сте тук

„Амнести интернешънъл“: Споразумението между ЕС и Турция за бежанците е катастрофа

вторник, 14 Февруари, 2017 - 10:16

Споразумението между ЕС и Турция за бежанците е катастрофа и никога повече не трябва да се повтаря. Това заяви днес организацията „Амнести интернешънъл“, цитирана от БТА.

„Амнести интернешънъл“ призова световните лидери да не използват катастрофалното според нея споразумение между ЕС и Турция като модел за подобни спогодби с Либия, Судан и Нигер.

Призивът беше отправен година след началото на споразумението между ЕС и Турция.

То целеше да се намалят бежанските потоци към Европа чрез връщането на кандидати за убежище обратно в Турция, която беше определена като сигурна страна. Според неправителствената организация обаче този документ е станал причина хиляди хора „да бъдат изоставени“ по гръцките острови.

В доклад, който е озаглавен „Модел за отчаяние“, „Амнести интернешънъл“ окачествява условията на живот в лагерите като „окаяни“, като посочва, че тези места са пренаселени и в тях няма топла вода, хигиената е занижена, храната е лоша, а здравеопазването не е на необходимото ниво.

„Крайно непочтено е европейските лидери да определят споразумението ЕС-Турция като успех и същевременно да си затварят очите за непоносимо високата цена за търпящите последствията от него“, заяви Гаури ван Гюлик, заместник-директор на „Амнести интернешънъл“ за Европа.

През март 2016 г. ЕС се споразумя с Анкара бежанците, пристигащи по гръцките острови през Егейско море, да могат да бъдат връщани обратно в Турция.

Но тези бежанци запазват правото си да кандидатстват за убежище първо в Гърция, процедурите се забавят и в действителност почти няма върнати в Турция.

„Амнести интернешънъл“ твърди също, че международното право е било нарушено, тъй като някои бежанци са били връщани обратно, без да им се дава възможност да кандидатстват за убежище или да обжалват връщането им в Турция.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.